23.2.2022

2022

První schůzka Muzejního spolku (7. ledna 2022)

První schůzka třešťských muzejníků v roce 2022 se uskutečnila v pátek 7. ledna, a stalo se tak opět po delší nucené přestávce, zapříčiněné problematickou epidemickou situací. Při tomto setkání muzejníci probrali přípravu na další ročník Vlastivědného sborníku Třeště a okolí pro rok 2022. Současně také rámcově dohodli možné vlastivědné vycházky.  

První jarní spolková schůzka (4. března 2022)

První březnový pátek 4. 3. 2022 se třešťští muzejníci sešli ke své další letošní schůzi, tentokrát v nově vybraných prostorách muzea v Schumpeterově domě. Spolek při této schůzce mohl konstatovat pokrok v přípravách letošního vydání Vlastivědného sborníku Třeště a okolí. Nejbližší akcí spolku pro veřejnost se stane velkoplošné promítání historických fotografií Třeště a okolí, vedené Janem Morkusem st.

Výročí přepadení Jihlavy (8. března 2022)

Muzeum Vysočiny Jihlava připravilo při příležitosti 620. výročí přepadení Jihlavy šlechtickou družinou z Rokštejna v roce 1402 přednášku s vojenskou tématikou. Akce se konala v malovaném sále jihlavského muzea na Masarykově náměstí č. 55 v úterý 8. března 2022 vpodvečer a vystoupili při ní archeolog jihlavského muzea Mgr. David Zimola a historik Národního památkového ústavu v Telči Mgr. Pavel Macků.

Výstava k výročí železnice v Dačicích (10. března 2022)

Dačické muzeum si připomenulo 120. výročí zprovoznění lokální železniční tratě z Telče do Dačic a Slavonic roce 1902 uspořádáním výstavy v chodbě dačického muzea na novém zámku. Do expozice velkou měrou přispěl svými sběratelskými železničními artefakty dačický učitel, malíř a nadšený příznivec železnic pan Jiří Albrecht. Navíc celou výstavu doprovodil i svými úhlednými kresbami se železniční tématikou.

Vycházka za sakrálními památkami (27. března 2022)

Vydařené nedělní odpoledne 27. března 2022 využil Muzejní spolek v Třešti k prohlídce dalších drobných sakrálních památek v Třešti a nejbližším okolí. Vycházku vedla a veškeré navštívené objekty zasvěceně okomentovala Marie Kameníková. Krásné jarní počasí vylákalo k vlastivědné procházce i řadu dalších třešťských občanů.

Velikonoční jarmark v Dačicích (10. dubna 2022)

I v letošním roce zaslal dačický muzejní spolek do Třeště pozvánku na tradiční velikonoční jarmark, pořádaný dačickým muzeem a galerií v neděli 10. dubna 2022. Někteří muzejníci uvítali tuto nabídku a navštívili akci, konanou na zámeckém nádvoří a částečně i v přízemí zámku a zámeckém parku.

Výlet do Chlumce nad Cidlinou (23. dubna 2022)

Krásnou jarní sobotu 23. dubna 2022 věnovali třešťští muzejníci výletu do Chlumce nad Cidlinou, kde byla dopolední náplní prohlídka zámku hrabat Kinských – Karlovy koruny, dále si výletníci prohlédli památník selské rebelie z roku 1775 a někdejší klášter Loreta, kde je nyní umístěno chlumecké městské muzeum. Na zpáteční cestě se muzejní výprava zastavila na prohlídku historické Berlovy vápenky u Třemošnice.

Velkoplošné promítání historických fotografií (26. dubna 2022)

Další díl promítací série Jana Morkuse se uskutečnil v úterý 26. dubna 2022 v třešťském kině Máj ve dvou představeních v 17 a v 19 hodin. Velkoplošné promítání starých a málo známých fotografií seznámilo tentokrát diváky se zapomenutými zákoutími města, právě tak jako i s mnoha dávnými i nedávnými obyvateli Třeště.

Velkoplošné promítání o Fritzově ulici (5. května 2022)

Muzejní spolek v Třešti připravil další představení s velkoplošným promítáním historických i soudobých fotografií a dalších materiálů, tentokrát spojených s Fritzovou ulicí v Třešti. Program si připravila Marie Kameníková. Nejprve seznámila publikum s celým rozsahem této ulice, potom se autorka detailně věnovala nejen stavebnímu vývoji v ulici samotné, ale i obyvatelům zdejších domů a jejich osudům.

80. výročí transportu třešťských židů (6. května 2022)

V třešťské synagoze si mohla veřejnost v páteční podvečer 6. května 2022 připomenout smutné výročí 80 let od vyhnání třešťských židů v roce 1942 ze svých domovů a jejich transport do sběrných táborů a dále pak odsunutí do vyhlazovacích táborů v Polsku. Memoárové pásmo, sestavila se žáky základní školy místopředsedkyně muzejního spolku v Třešti Helena Štumarová.

Výstava k dvacetiletí Třešťského průměru (8. května 2022)

Členové Muzejního spolku v Třešti si nemohli nechat ujít příležitost připojit se k oslavám dvacetiletého trvání divadelního souboru Třešťský průměr. Toto výročí má současně připomenout i poutavá výstava v muzeu v Schumpeterově domě, která byla zahájena zcela netradiční vernisáží v neděli 8. května 2022.

Přednáška Ladislava Vilímka o holocaustu v Polné (12. května 2022)

I město Polná si v květnu letošního roku připomíná smutné osmdesáté výročí deportace zdejších židovských obyvatel do sběrných a koncentračních táborů. Stalo se tak 12. května 1942, a právě v tento výroční den připravilo Městské muzeum Polná přednášku a besedu s jihlavským badatelem Ladislavem Vilímkem.

Výlet do Malého Beranova a Petrovic (21. května 2022)

Sobotu 21. května 2022 věnovali třešťští muzejníci poznávání blízkého okolí Jihlavy. Sešli se v Malém Beranově, kde si prohlédli někdejší významný textilní podnik továrníka Karla Löwa, rodinnou Kodetovu kapličku i do kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. Pak se výletníci vydali údolím řeky Jihlavy po cyklostezce po proudu řeky k petrovickému kostelu sv. Petra a Pavla. Zde je kostelem i hřbitovem provedl jediný petrovický občan a současně kostelník a znalec místa pan Jiskra.

Členská schůze 2022 (3. června 2022)

Členskou schůzi (Valnou hromadu) pro rok 2022 uspořádal Muzejní spolek v Třešti v pátek 3. června 2022 v nově adaptovaných prostorách Schumpeterova domu. Na toto tradiční setkání všech členů muzejního spolku byli pozváni i zástupci několika sousedních muzejních spolků. Velice nečekaným a milým překvapením byl příchod paní Aleny Veliké ze Stonařova, která s sebou přinesla i svoji novou knihu „Toto je ještě ráj“ a promluvila o jejím vzniku a tvorbě.

120 let místní dráhy Telč-Slavonice (16. června 2022)

Muzejní spolek společně s třešťským muzeem si připomenuli 120. výročí zprovoznění místní dráhy z Telče do Slavonic v roce 1902, kdy byla prodloužena dosavadní trať z Kostelce přes Třešť do Telče. Ve čtvrtek 16. června 2022 se proto uskutečnila v muzeu v Schumpeterově domě přednáška železničního historika a znalce této trati Richarda Cily. Součástí bylo i promítání mnoha zajímavých historických fotografií, map a plánů výstavby trati a souvisejících nádraží. Přednáška zahrnula údobí let 1842 až 1952.

Prohlídka hradu Kámen (25. června 2022)

Návštěvu a prohlídku pamětihodností obce Kámen na Pelhřimovsku v sobotu 25. června 2022 organizačně připravil Jan Morkus ml. ve spolupráci s vedením pelhřimovského muzea. Třešťští muzejníci se nejprve navštívili kapli Panny Marie Bolestné, potom se muzejníci přesunuli k prohlídce hradu Kámen, prohlédnuto bylo i sklepení s lapidáriem, a nakonec i výstava starých a unikátních motocyklů ze sbírek Národního technického muzea.

Výstava svět v malém (1. červenece 2022)

Na letní sezónu roku 2022 připravilo třešťské muzeum velice zajímavou a líbivou výstavu historických hraček s názvem „Svět v malém“. Jedná se zde však o malý segment historických hračkových předmětů, který lze nazvat „pokojíčky a domečky pro panenky“. Do třešťského muzea byla zapůjčena část soukromé sbírky paní Miroslavy Pecháčkové, která provozuje toto originální muzeum v Rychnově nad Kněžnou. Unikátnost sbírky rychnovského Muzea hraček tkví především v její bohatosti a rozmanitosti.

Muzeum české reformace ve Velké Lhotě (20. srpna 2022)

Již v loňském roce při přednášce o evangelících z Velké Lhoty na Dačicku byla předběžně domluvena návštěva třešťských muzejníků v Muzeu české reformace ve Velké Lhotě. Tato akce se uskutečnila v sobotu 20. srpna 2022, kdy v této obci přivítala třešťský spolek paní Milada Čermáková ze Spolku přátel Muzea české reformace. Zpřístupnila jim oba lhotecké kostely i se všemi jejich částmi, včetně kůru, kazatelny i zvonicové věže a současně podala i výklad.

Hrobka Sternbachů ve Starém Městě pod Landštejnem (3. září 2022)

Sobotní výlet třešťského muzejního spolku 3. září 2022 do České Kanady měl svůj hlavní cíl ve Starém Městě pod Landštejnem, kde se konečně po několikaletém úsilí podařilo domluvit s místním kostelníkem a varhaníkem Pavlem Šulou zpřístupnění hrobky třešťské baronské rodiny Sternbachů. Pak podnikli muzejníci pěší výlet k trojmezenskému kameni na hranicích Čech, Moravy a Dolního Rakouska. Závěrečným bodem programu byla návštěva technické památky – vodní pily v Peníkově.

Den památek v Jemnici (11. září 2022)

O druhém zářijovém víkendu proběhla v Jemnici akce zpřístupněných památek a předseda tamního muzejního spolku Antonín Podhrázký pozval k návštěvě i třešťské muzejníky. Zástupci spolku proto Jemnici navštívili v neděli 11. září a mohli si tak prohlédnout jinak nedostupné jemnické památkové objekty.

Benešova vila v Sezimově Ústí (2. října 2022)

Muzejní spolek v Třešti podnikl podzimní výlet v neděli 2. října 2022 na Táborsko, kde hlavním cílem bylo letní sídlo manželů Benešových, které dnes slouží jako významný turistický cíl. V doprovodu průvodce jsme mohli projít nejprve přilehlou zahradou s alpiniem a potom navštívit i zrekonstruované a zpřístupněné vnitřní prostory vily.

Přednáška Ing. Jiříčka o historii Hodic (14. října 2022)

Pro zájemce o historii obce Hodic připravil Muzejní spolek v Třešti a třešťské muzeum na páteční podvečer 14. října 2022 poučnou přednášku badatele a hodického rodáka Ing. Petra Jiříčka Ph.D. ve schůzovním sále Schumpeterova domu. Ing. Jiříček při svém vystoupení vlastně přiblížil svou badatelkou práci při sestavování obsáhlé publikace „Hodice, historie obce a šlechtického rodu“, která vyšla v roce 2020.

Vlastivědná vycházka: Hodice a okolí (5. listopadu 2022)

Během sobotního odpoledne 5. listopadu 2022 uskutečnil třešťský muzejní spolek vlastivědnou vycházku s Ing. Petrem Jiříčkem po obci Hodice a přilehlém okolí, kde se v minulosti nalézaly hlavní osídlovací objekty zdejší oblasti. Při úvodním setkání na hodické návsi shrnul Ing. Jiříček stručně průběh nejstaršího osídlování lokality, a pak se výprava vydala do terénu.

Den válečných veteránů 11. listopadu (11. listopadu 2022)

Třešťský muzejní spolek se rozhodl pietně uctít památku vojáků padlých v První světové válce, k čemuž je určen Den válečných veteránů – 11. listopadu, tedy v den, kdy skončila První světová válka. Delegace třešťského muzejního spolku proto v pátek 11 11. 2022 v 11 hodin u pomníku padlých vojáků z Třeště zapálila svíčky a připomenula si tak tuto významnou událost.

Promítání o kostele svatého Martina (11. listopadu 2022)

Velkoplošné promítání obrazů a dobových dokumentů, spojené s vyprávěním o farním kostele svatého Martina proběhlo v pátek 11. listopadu 2022 v třešťském kině Máj. Při něm se díky komentáři Marie Kameníkové mohli posluchači seznámit se staletou historií tohoto kostela, který je zásadně spjat i s celým vývojem a proměnami města Třeště.

Nová expozice betlémů (18. prosince 2022)

Slavnostní vernisáží byla v neděli 18. prosince 2022 v podvečer veřejnosti zpřístupněna nová expozice třešťských betlémů v přízemí Schumpeterova domu. Dosavadní sídlo třešťských betlémářů zde bylo rozšířeno o prostory někdejší kavárny a po náležitých stavebních úpravách mohli betlémáři nainstalovat několik dalších betlémů. ři úvodní slavnosti o celém projektu promluvila místostarostka Ing. Eva Požárová, po ní promluvil pochvalně o betlémářské činnosti i místní farář Martin Mokrý.

Promítání historických fotografií Třeště (27. prosince 2022)

Jak se stalo v Třešti již každoroční tradicí, tak i letos si Muzejní spolek připravil na konci roku pro veřejnost velkoplošní promítání historických fot z města a okolí. V úterý 27. prosince 2022 si mohli třešťští občané v kině Máj prohlédnout část fotosbírky Jana Morkuse st., který si opět tradičně připravil zajímavou doprovodnou přednášku k promítané produkci.

Výstava Svatební praporce (1. prosince 2022)

Třešťská pobočka Muzea Vysočiny zahájila koncem loňského roku v Schumpeterově domě zajímavou a poučnou výstavu s názvem „Svatební praporce“. Na ní se návštěvníci mohou seznámit nejen s inzerovanými historickými artefakty, ale i s celou historií svatebních obřadů, kulinářstvím a hostinami, s oblékáním, tradicemi i pověrami. Pestrá výstava bude trvat do konce ledna roku 2023.