30.3.2022

První jarní spolková schůzka

První březnový pátek 4. 3. 2022 se třešťští muzejníci sešli ke své další letošní schůzi, tentokrát v nově vybraných prostorách muzea v Schumpeterově domě. V letošním roce totiž třešťské muzeum mohlo rozšířit své prostory o místnosti bytu v zadní části domu, který přestal sloužit svému dosavadnímu účelu a byl poskytnut muzeu k patřičnému využití. Jedna místnost se tak mohla stát vhodným prostorem pro spolkové schůze.
Spolek při této schůzce mohl konstatovat pokrok v přípravách letošního vydání Vlastivědného sborníku Třeště a okolí, jehož příspěvky již byly shromážděny, a právě procházejí korekturami, aby byly v nejbližší době předány ke zpracování grafikovi sborníku.
Dále bylo stanoveno datum uspořádání členské schůze (valné hromady), která se bude konat 3. června 2022.
Nejbližší akcí spolku pro veřejnost se stane velkoplošné promítání historických fotografií Třeště a okolí, vedené Janem Morkusem st., které je plánované na 26. dubna 2022 v kině Máj, kde proběhnou dvě představení, v 17 a v 19 hodin.
Na jarní měsíce počítá spolek s uspořádáním vlastivědné vycházky za dalšími křížky v rajonu Třeště (pod vedením Marie Kameníkové) a s návštěvou a prohlídkou zajímavostí Hodic pod vedením ing. Jiříčka. Další promítání, spojené s přednáškou Marie Kameníkové o zajímavostech Fritzovy ulice, by se mohlo uskutečnit koncem května letošního roku.
Po zpracování výše uvedených bodů programu nastala mezi muzejníky volná diskuze, reflektující dramatické události současných dní.