Muzejní spolek v Třešti

Jsme aktivní spolek

V Muzejním spolku se zajímáme o historii Třeště a okolí. Po kliknutí na jeden z obrázků zjistíte více.
Přejděte na Aktuality

Aktuality

V pohádce Tři veteráni, pravil král Pikola: „Něco se děje…
To je normální. Jinak by nebyly dějiny.“

Sekce kde najdete co pro Vás Muzejní spolek chystá, tipy na akce, informace o nových publikacích. Prostě vše co Vám chceme aktuálně sdělit …

Přejděte na Kronika

Kronika

Kronika Muzejního spolku v Třešti, přináší zprávy z akcí, výletů, přednášek, prostě o všem co jsme pořádali, nebo se jen účastnili a tím zanechali svou nesmazatelnou stopu.
Kronika je rozdělena na přehled akcí v jednotlivých letech.

Přejděte na Tenkrát …

Tenkrát …

Jaký byl každodenní život našich předků? Jak moc se lišily poměry tenkrát a nyní? Jaké byly jejich starosti a radosti? Zajímá Vás která doba byla lepší? Kolik se toho změnilo? S trochou nadsázky se podíváme na život našich předků, prostřednictvím kronik, dokumentů a různých archiválií.

Přejděte na Historie spolku

Historie spolku

Navázali jsme na tradici Muzejního spolku v Třešti založeného 12.11.1933 a zaniklého v roce 1951. Na tomto místě jsme uceleně popsali celou historii Muzejního spolku. Zůstáváme věrni jeho mottu:
„Památce našich předků – nám a budoucím pro poučení“

 

 

Přejděte na PROMÍTÁNÍ

PROMÍTÁNÍ

Několikrát do roka pořádáme v třešťském kině Máj tématicky zaměřená promítání historických fotografií a videozáběrů. Sejdou se stovky diváků. Přijdete příště s přáteli také zažít historii na vlastní kůži?

Přejděte na FOTO CD

FOTO CD

V roce 2014 a 2018 jsme vydali naše foto CD. Díky nim si můžete s rodinou zavzpomínat na to, jak se dříve žilo v našem městě a porovnat si dobové snímky se současnými. Komu z blízkých jste už tento střípek historie darovali?

Přejděte na SBORNÍKY

SBORNÍKY

Navázali jsme na tradici. Každoročně vydáváme Vlastivědný sborník Třeště a okolí, na jehož stránkách pomáháme lidem prozkoumat historii města, ve kterém dnes žijeme. Zalistovali jste už někdy naším sborníkem?

Přejděte na DALŠÍ ČINNOST

DALŠÍ ČINNOST

Jsme nápomocni při vydávání knih o historii našeho města, spolupracujeme na Domalovánkách, vydáváme leporela a další publikace… Každoročně se také snažíme podpořit akce pořádané městem.

Shromažďujeme historické fotografie z Třeště a okolních vesnic. Máte-li doma jakýkoli dobový snímek k zapůječní pro jeho následnou digitalizaci, kontaktujte nás prosím na mail info@muzejnispolek.cz

O muzejním spolku

Náš příběh začal v roce 1933. Z kavárny Republika, přes otevření muzea, ukončení spolku až k jeho znovuobnovení před několika lety.
Památce našich předků. Nám a budoucím pro poučení.

Muzejní spolek v Třešti je sdružení, které spojuje lidi zajímající se o historii města Třeště a jeho okolí. Jejich společnou snahou je rozvoj muzejnictví a uvědomění si důležitosti historického odkazu našich předků.

Členové spolku shromažďují materiály a dějinná fakta a objektivním zkoumáním a bádáním se snaží předkládat současníkům informace o dobách minulých. Děje se tak pomocí výstav pořádaných ve spolupráci s pobočkou Muzea Vysočiny v Třešti a organizováním odborných přednášek se zajímavými hosty. Spolek organizuje nejen vycházky do okolí Třeště, ale i výlety po kulturních památkách v České republice.

Náš spolek dlouhodobě spolupracuje:
● Muzeum Vysočiny, pobočka Třešť
● Muzeum Tesla v Třešti
● Muzejní spolek v Moravských Budějovicích
● Spolek přátel muzea v Dačicích
● Muzejní spolek v Telči

  • Muzejní spolek v Třešti byl založen již 12. listopadu 1933. Tehdy měl 25 členů.

  • Rok 1934. O založení muzea v Třešti se zasloužil i muzejní spolek, tehdy měl 147 členů.

  • Spolek byl koncem února 1951 pod nátlakem tehdejšího režimu ukončen.

  • Činnost Muzejního spolku v Třešti byla v roce 2003 obnovena.

Členové Muzejního spolku v Třešti

Členskou základnu spolku nyní tvoří dvacet dva osob. Mnoho dalších lidí se spolkem spolupracuje externě.

Vlastimil Budař

Předseda spolku

Helena Štumarová

Místopředsedkyně spolku

Napište nám

Chcete se nám ozvat? Napište nám prosím na info@muzejnispolek.cz