Muzejní spolek v Třešti

Jsme aktivní spolek

V Muzejním spolku se zajímáme o historii Třeště a okolí. Po kliknutí na jeden z obrázků zjistíte více.
Přejděte na Aktuality

Aktuality

V pohádce Tři veteráni, pravil král Pikola: „Něco se děje…
To je normální. Jinak by nebyly dějiny.“

Sekce kde najdete co pro Vás Muzejní spolek chystá, tipy na akce, informace o nových publikacích. Prostě vše co Vám chceme aktuálně sdělit …

Přejděte na Kronika

Kronika

Kronika Muzejního spolku v Třešti, přináší zprávy z akcí, výletů, přednášek, prostě o všem co jsme pořádali, nebo se jen účastnili a tím zanechali svou nesmazatelnou stopu.
Kronika je rozdělena na přehled akcí v jednotlivých letech.

Přejděte na Tenkrát …

Tenkrát …

Jaký byl každodenní život našich předků? Jak moc se lišily poměry tenkrát a nyní? Jaké byly jejich starosti a radosti? Zajímá Vás která doba byla lepší? Kolik se toho změnilo? S trochou nadsázky se podíváme na život našich předků, prostřednictvím kronik, dokumentů a různých archiválií.

Přejděte na Historie spolku

Historie spolku

Navázali jsme na tradici Muzejního spolku v Třešti založeného 12.11.1933 a zaniklého v roce 1951. Na tomto místě jsme uceleně popsali celou historii Muzejního spolku. Zůstáváme věrni jeho mottu:
„Památce našich předků – nám a budoucím pro poučení“

 

 

Přejděte na PROMÍTÁNÍ

PROMÍTÁNÍ

Několikrát do roka pořádáme v třešťském kině Máj tématicky zaměřená promítání historických fotografií a videozáběrů. Sejdou se stovky diváků. Přijdete příště s přáteli také zažít historii na vlastní kůži?

Přejděte na FOTO CD

FOTO CD

V roce 2014 a 2018 jsme vydali naše foto CD. Díky nim si můžete s rodinou zavzpomínat na to, jak se dříve žilo v našem městě a porovnat si dobové snímky se současnými. Komu z blízkých jste už tento střípek historie darovali?

Přejděte na SBORNÍKY

SBORNÍKY

Navázali jsme na tradici. Každoročně vydáváme Vlastivědný sborník Třeště a okolí, na jehož stránkách pomáháme lidem prozkoumat historii města, ve kterém dnes žijeme. Zalistovali jste už někdy naším sborníkem?

Přejděte na DALŠÍ ČINNOST

DALŠÍ ČINNOST

Jsme nápomocni při vydávání knih o historii našeho města, spolupracujeme na Domalovánkách, vydáváme leporela a další publikace… Každoročně se také snažíme podpořit akce pořádané městem.

Shromažďujeme historické fotografie z Třeště a okolních vesnic. Máte-li doma jakýkoli dobový snímek k zapůječní pro jeho následnou digitalizaci, kontaktujte nás prosím na mail info@muzejnispolek.cz

O muzejním spolku

Náš příběh začal v roce 1933. Z kavárny Republika, přes otevření muzea, ukončení spolku až k jeho znovuobnovení před několika lety.
Památce našich předků. Nám a budoucím pro poučení.

Muzejní spolek v Třešti je sdružení, které spojuje lidi zajímající se o historii města Třeště a jeho okolí. Jejich společnou snahou je rozvoj muzejnictví a uvědomění si důležitosti historického odkazu našich předků.

Členové spolku shromažďují materiály a dějinná fakta a objektivním zkoumáním a bádáním se snaží předkládat současníkům informace o dobách minulých. Děje se tak pomocí výstav pořádaných ve spolupráci s pobočkou Muzea Vysočiny v Třešti a organizováním odborných přednášek se zajímavými hosty. Spolek organizuje nejen vycházky do okolí Třeště, ale i výlety po kulturních památkách v České republice.

Náš spolek dlouhodobě spolupracuje:
● Muzeum Vysočiny, pobočka Třešť
● Muzeum Tesla v Třešti
● Muzejní spolek v Moravských Budějovicích
● Spolek přátel muzea v Dačicích
● Muzejní spolek v Telči

  • Muzejní spolek v Třešti byl založen již 12. listopadu 1933. Tehdy měl 25 členů.

  • Rok 1934. O založení muzea v Třešti se zasloužil i muzejní spolek, tehdy měl 147 členů.

  • Spolek byl koncem února 1951 pod nátlakem tehdejšího režimu ukončen.

  • Činnost Muzejního spolku v Třešti byla v roce 2003 obnovena.

Členové Muzejního spolku v Třešti

Členskou základnu spolku nyní tvoří dvacet jedna osob. Mnoho dalších lidí se spolkem spolupracuje externě.

Vlastimil Budař

Předseda spolku

Helena Štumarová

Místopředsedkyně spolku
Muzejní spolek v Třešti - 2. 6. 2023

Napište nám

Chcete se nám ozvat? Napište nám prosím na info@muzejnispolek.cz