Jak se šilo ve Vývoji

Město Třešť, Muzejní spolek v Třešti a Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť Vás srdečně zvou na velkoplošné promítání. Tentokrát na téma Jak se šilo ve Vývoji. Akce se koná 25. října 2019 v prostorách kina Máj v Třešti v 17 a 19 hodin …

Přírodovědcem v muzeu aneb Zeptejte se Johany

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť vás zve na výstavu Přírodovědcem v muzeu aneb Zeptejte se Johany od 10. 7. do 30. 9. 2019. Výstava vám přiblíží zajímavosti z depozitářů, techniky zpracování sbírkových předmětů, zajímavé osobnosti i vývoj jednotlivých oborů v průběhu posledních sta let …

Třešť v proměnách času II.

V roce 2014 jsme vydali naše první CD Třešť v proměnách času. Díky němu jste si mohli s rodinou zavzpomínat na to, jak dříve žili obyvatelé našeho města a porovnat si dobové snímky se současnými. Nyní nastal čas vydat další pokračování, a jeho prostřednictvím Vás obohatit o další vzpomínky na doby minulé …

Kniha – Šimon Partlic ze Špicberku

Muzejní spolek v Třešti doporučuje všem zájemcům o regionální historii knihu Martina Hemelíka st. – Šimon Partlic ze Špicberku. Kniha je věnována životu a dílu rodáka z Třeště, všestranného renesančního učence, lékaře, astronoma, matematika, pedagoga, literáta a politického myslitele Šimona Partlice ze Špicberku …