Jak se šilo ve Vývoji

Město Třešť, Muzejní spolek v Třešti a Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť Vás srdečně zvou na velkoplošné promítání. Tentokrát na téma Jak se šilo ve Vývoji. Akce se koná 25. října 2019 v prostorách kina Máj v Třešti v 17 a 19 hodin …

Vlastivědný sborník Třeště a okolí 2019

Muzejní spolek v Třešti navázal na tradici a každoročně vydáváme Vlastivědný sborník Třeště a okolí, na jehož stránkách pomáháme lidem prozkoumat historii města, ve kterém dnes žijeme. Již brzy budete mít možnost zalistovat novým číslem, které právě připravujeme k vydání …

Třešť v proměnách času II.

V roce 2014 jsme vydali naše první CD Třešť v proměnách času. Díky němu jste si mohli s rodinou zavzpomínat na to, jak dříve žili obyvatelé našeho města a porovnat si dobové snímky se současnými. Nyní nastal čas vydat další pokračování, a jeho prostřednictvím Vás obohatit o další vzpomínky na doby minulé …

Kniha – Šimon Partlic ze Špicberku

Muzejní spolek v Třešti doporučuje všem zájemcům o regionální historii knihu Martina Hemelíka st. – Šimon Partlic ze Špicberku. Kniha je věnována životu a dílu rodáka z Třeště, všestranného renesančního učence, lékaře, astronoma, matematika, pedagoga, literáta a politického myslitele Šimona Partlice ze Špicberku …