Obecní býk

Vážnosti „institutu“ obecního býka dodávala i opora v zemském zákoně. Konkrétně se jedná o „Zákon číslo 61 ze dne 26. května 1909, týkající se zvelebení chovu hovězího a vepřového dobytka v markrabství moravském.“ Zákon mimo jiné ukládal obcím: „Každá obec, v níž jest více než 50 krav a přes rok starých jalovic, jset povinna opatřiti a chovati potřebný počet způsobilých plemenných býků.“…

Od návštěvy školy vyloučeny

Hlavním tématem současných dní je zcela určitě koronavirus. Média přinášejí 1. března 2020 zprávu o pacientce, která se ocitla v karanténě a v důsledku její hospitalizace se dostávají do izolace dvě třídy školy, kam chodí děti nakažené ženy. Věřte nevěřte, ale i naši předci se potýkali s nakažlivými nemocemi a nařizovali dětem karantény. Pojďme si připomenout pár případů …

Myši útočí

Je začátek léta, přesněji 25. června 2019 a navštívíme jednoho zachmuřeného sedláka. Co mu dělá vrásky na čele ? Hraboši mu likvidují pole. V zemědělství se pohybuje, padesát let. Tak extrémní výskyt hrabošů jako letos si ale nepamatuje. Padesát let je opravdu dlouhá doba. Ale věrný čtenář naší rubriky už dávno ví, že naše paměť sahá mnohem dál …

Věru, překrásné jaro

8. května 2019 přinášejí média zprávy o nočních teplotních rekordech a o škodách, které zmíněné mrazy napáchaly. Jedno je jisté, podobné rozmary počasí byly, jsou a budou. A samozřejmě potkávaly i naše předky. Pojďme si tedy udělat malou exkurzi do začátku minulého století a podíváme se jak překvapivé mrazy zaznamenávali kronikáři nebo  tehdejší noviny …

Nařízení, kterým se zavádí letní čas

Změny zimního a letního času v Evropské unii by mohly skončit v roce 2021. Návrh v úterý 26. března 2019 schválili europoslanci a nyní ho musí posoudit jednotlivé členské státy. Zdá se, že jsme na konci každoročních změn času, příznivci začínají tesknit a odpůrci se naopak radují. Ale jak to bylo na začátku ? Jak vnímali naši předci zavedení letního a zimního času ?

Uprchlý chovanec donucovací pracovny

Přísloví „Bez práce nejsou koláče“, zná snad každý. Ale ne každý musí být příznivcem této lidové moudrosti. Naši předci neměli pro podobné lidi velké pochopení a označovali je jako „osoby práce se štítící“. Na přelomu 19. a 20. století byla chudoba chápána jako nežádoucí jev a za nejčastější příčinu se považovala lenost, zahálka a opilství …

Hasičský sbor domácí

I dnes Vám přináším důkaz místo slibů, v minulém příspěvku „Zasáhnuta byla bleskem“ jsem Vám totiž tvrdil, že Anna Hošková nebyla jediná, kdo v Sedlejově přežil zásah bleskem. Tentokrát se dramatický příběh odehrál 23. července 1906 u Smejkalů v usedlosti č. 10 …

Zasáhnuta byla bleskem

V minulém příspěvku „Smrt mistra obuvnického“ jsme se věnovali okolnostem tragické smrti Martina Pavlů mistra obuvnického. Ovdovělá Anna Pavlů se znova provdala, ale paní Smůla, ji nehodlala jen tak opustit. Ovšem, na rozdíl od Martina, měla Anna pověstné štěstí v neštěstí …

Smrt mistra obuvnického

Sliby se mají plnit a to nejen o Vánocích. V příspěvku „Když zima na zem peřinu snese“ jsem Vám slíbil, že se vrátíme k okolnostem tragické smrti Martina Pavlů, mistra obuvnického z Urbanova. Zde najdete celý tragický příběh …

Když zima na zem peřinu snese

Možná znáte rozvernou písničku „Zima zima zima“ od známé české zpěvačky Hanky Zagorové. A když si zima snese peřinu, začnou se dít téměř neuvěřitelné věci, často nastává kolaps dopravy. A jak to bylo tenkrát ? Do problematiky rozmarného počasí jsem vnesl i trochu současného mediálního pohledu na tehdejší události…