Zasáhnuta byla bleskem

V minulém příspěvku „Smrt mistra obuvnického“ jsme se věnovali okolnostem tragické smrti Martina Pavlů mistra obuvnického z Urbanova č. 31 a u jeho rodiny se ještě trochu zdržíme. Jen v rychlosti si připomeneme, že Martin Pavlů 29. ledna 1895 zabloudil ve sněhové vánici, následující den byl nalezen zavátý ve sněhové závěji a na následky podchlazení 31. ledna zemřel. Ovdovělá Anna Pavlů se 27. dubna 1897 znova provdala za domkáře Josefa Hoška ze Sedlejova č. 36, kam se také přestěhovala. Ale paní Smůla, ji nehodlala jen tak opustit. Ovšem, na rozdíl od Martina, měla Anna pověstné štěstí v neštěstí:

„V roku 1899 v úterý odpoledne dne 8. srpna rozpoutala se nad okolím silná bouře, při které zasáhnuta byla bleskem manželka Josefa Hoška, domkáře čís: 36 v Sedlejově, Anna Hošková právě v dobu, když se ubírala s plným košem trávy přes železniční koleje pod „Vrchy“. Sotva tyto přešla, sjel blesk v těch místech na telegrafní drát a porazil tuto rázem na zem, při čemž naložený koš ze zad přes hlavu se jí přesmykl a dále odpadl a ona omráčena nohama v kalužině ležeti zůstala. Šťastnou náhodou bylo to, že právě touž cestou po nějaké chvíli šly domů Kateřina Mikšová, její sousedka s dcerou a ubohou v postavení tomto nalezly. Ihned kvapem odebraly se k manželi jejímu oznámíce mu případ tento, načež on s více lidmi s vozem na místo se odebral a ubohou domů odvezl a ihned lékaře z Telče nechal přivézti, aby jí potřebné pomoci lékařské poskytl. Když byla lékařem prohlédnuta shledáno, že po celém těle měla mnoho černých skvrn. Ubohá dlouho na lůžku poležela než se úplně zotavila.“ 

Anna Hošková však není jediná, kdo v Sedlejově přežil zásah bleskem. Ale o tom zase někdy příště …

VB © 2019

 

Prameny:

  • SOkA Jihlava, Národní škola Urbanov 1787 – 1956; inv. č. 389; Školní kronika 1895-1918