7.1.2023

Promítání o kostele svatého Martina

To, co členka Muzejního spolku v Třešti Marie Kameníková přislíbila při svém jarním programu o Fritzově ulici, se naplnilo v pátek 11. listopadu 2022. Velkoplošné promítání obrazů a dobových dokumentů, spojené s vyprávěním o farním kostele svatého Martina tak proběhlo ve dvou představeních v 17 a 19 hodin v třešťském kině Máj. Při něm se posluchači mohli seznámit se staletou historií tohoto kostela, který je zásadně spjat i s celým vývojem a proměnami města Třeště. I kostel za ta dlouhá léta prošel mnoha stavebními proměnami a přestavbami, a rovněž jeho interiér, mobiliář a výzdoba se měnily. Řada těchto změn je zachycena i starými fotografiemi, které tvořili značnou část velkoplošných projekcí. Ke svatomartinskému kostelu však přináleží i celý okolní farní areál s kostnicí, zbytky zrušeného hřbitova, fara, kaplanka či stáje. To vše bylo divákům nabídnuto slovem i obrazem a našel se prostor i na připomenutí kněží, kteří prošli zdejší farností a zmínky o proběhlých slavnostech a dalších událostech ve farnosti. Hlavní část obrazové expozice však nabízela seznámení se současným vzhledem kostela a jeho uměleckým a provozním vybavením.