30.3.2022

První schůzka Muzejního spolku

První schůzka třešťských muzejníků v roce 2022 se uskutečnila v pátek 7. ledna, a stalo se tak opět po delší nucené přestávce, zapříčiněné problematickou epidemickou situací. Při tomto setkání muzejníci probrali přípravu na další ročník Vlastivědného sborníku Třeště a okolí pro rok 2022. Současně také rámcově dohodli možné vlastivědné vycházky, jejichž realizace bude znovu podléhat momentálním epidemickým okolnostem. Neuskutečněné promítání historických pohlednic v kině Máj byla přesunuto na příznivější jarní termín, který bude v následujících dnech ještě upřesněn. Spolek se shodl na vynuceném faktu, že veškerá další spolková aktivita bude záviset na daných okamžitých protiepidemických opatřeních v průběhu roku 2022. I nadále bude pokračovat těsná součinnost spolku s provozem třešťského muzea a jeho plánovaných akcích. Spolek taktéž předpokládá dobrou spolupráci s třešťskou radnicí i s využitím dotačních programů na publikační činnost. V závěrečné volné diskuzi pak muzejníci probrali řadu aktualit a vlastivědných podnětů z města a okolí.