18.6.2022

120 let místní dráhy Telč-Slavonice

Muzejní spolek společně s třešťským muzeem si připomenuli 120. výročí zprovoznění místní dráhy z Telče do Slavonic v roce 1902, kdy byla prodloužena dosavadní trať z Kostelce přes Třešť do Telče. Ve čtvrtek 16. června 2022 se proto uskutečnila v muzeu v Schumpeterově domě přednáška železničního historika a znalce této trati Richarda Cily, který svoji přednášku přednesl již před časem v Dačicích. Krom členů muzejního spolku se jí zúčastnili i železniční příznivci z řad třešťské veřejnosti, takže se v nové přednáškové místnosti muzea sešly na dvě desítky posluchačů, které na dané téma poučil Richard Cila vyčerpávajícím způsobem ve své čtyřhodinové řeči, k níž připojil i krátkou besedu s odpověďmi na dotazy vytrvalých posluchačů. Součástí jeho projevu bylo i promítání mnoha zajímavých historických fotografií, map a plánů výstavby trati a souvisejících nádraží.
Přednáška zahrnula údobí let 1842 až 1952. Vytrvalí posluchači se dozvěděli mnoho zajímavého o naší lokálce, ale především velmi zajímavé informace o Třešti, ale i o hektickém období konce druhé světové války, kdy byl na lokálce velmi rušný provoz a projížděli zde i velmi unikátní soupravy. Jistě zajímavé téma byla i úzkokolejná drážka firmy Podzimek, která se nacházela ve Váňovské ulici a sloužila pro dopravu cihlářské hlíny. Přednášející nám prozradil systém unifikace drážních staveb v Rakousko-uherské monarchii a proč stejnou nádražní budovu jak jí známe v Třešti můžeme vidět třeba v Polsku (bývalé Haliči) nebo Chorvatsku. I na přednostovu zahrádku došlo. A jak nám přednášející Richard Cila prozradil historie lokálky je dost rozsáhlá a obsáhlá, tedy tematicky přednáškově nevyčerpatelné téma.