7.1.2023

Promítání historických fotografií Třeště

Jak se stalo v Třešti již každoroční tradicí, tak i letos si Muzejní spolek připravil na konci roku pro veřejnost velkoplošní promítání historických fot z města a okolí. V úterý 27. prosince 2022 si mohli třešťští občané ve dvou představeních v 17 a 19 hodin v kině Máj prohlédnout část fotosbírky Jana Morkuse st., který si opět tradičně připravil zajímavou doprovodnou přednášku k promítané produkci. Na její úvod si vybral téma modernizace města v sedmdesátých a osmdesátých letech, kde mohli diváci shlédnout například náhradu řady starých domů na náměstí budovou nákupního střediska s restaurací a cukrárnou, k níž se později připojil i víceúčelový dům s kinem, dále výstavbu panelového sídliště v ulici Barvířská nebo rodinných domů v Hodické ulici, a nechyběla ani dokumentace budování Středního odborného učiliště. V dalším programu se pak Jan Morkus vrátil v čase i do let meziválečných a válečných a připomenul některá události společenské, sportovní i privátní, jako bylo třešťské setkání oddílů selské jízdy, slavnosti sokolů i třetí pohřeb plukovníka Švece na třešťském hřbitově či dětská fota Herty Kašparové. Z poválečných akcí pak promítl prvomájové oslavy, pochod milicionářů, působení Čs. církve husitské ve městě nebo připomenul některé starší faráře z katolické farnosti a další obrazové dokumenty minulých dob. Na plátně se tak objevila řada snímků dosud zcela neznámých a nepublikovaných, a také několik málo fot, k nimž chybí jakýkoliv konkrétní údaj a jejichž objasnění je mimo dosah současných pamětníků.