30.3.2022

Výročí přepadení Jihlavy

Muzeum Vysočiny Jihlava připravilo při příležitosti 620. výročí přepadení Jihlavy šlechtickou družinou z Rokštejna v roce 1402 přednášku s vojenskou tématikou. Akce se konala v malovaném sále jihlavského muzea na Masarykově náměstí č. 55 v úterý 8. března 2022 vpodvečer a vystoupili při ní archeolog jihlavského muzea Mgr. David Zimola a historik Národního památkového ústavu v Telči Mgr. Pavel Macků. V úvodu přednášky připomenul Mgr. Zimola 620. výročí přepadení Jihlavy družinou pánů z Rokštejna 19. února 1402 a stručně seznámil s fakty této historické události.   

Na to pak navázal se svým obsáhlým vystoupením Mgr. Macků na téma dobývání středověkých hradů a měst v 13. až 15. století. Při něm seznámil posluchače jednak s taktikou a technikou tehdejších dobývacích postupů, s funkcí a obsluhou jednotlivých druhů dobývacích i osobních zbraní, ale též s obrannými systémy u různých hradů a měst. Přednášku vhodně ilustroval množstvím promítaných obrazů i krátkých videí. Teoretické sdělení navíc doplnil ukázkou některých individuálních zbraní – luk, střely do luku i kuše a sada kopií různých středověkých mečů. Ty si nakonec účastníci mohli vzít i do vlastních rukou a nechat se poučit o zacházení s těmito zbraněmi.