24.5.2022

Výlet do Malého Beranova a Petrovic

Květnovou sobotu 21. května 2022 věnovali třešťští muzejníci poznávání blízkého okolí Jihlavy. Sešli se pod vedením předsedy Vlastimila Budaře v Malém Beranově, kde se nejprve seznámili s historií obce a potom si zvenčí prohlédli někdejší významný textilní podnik továrníka Karla Löwa a vyslechli si i celé dějiny tohoto podniku. Další prohlídka obce již proběhla pod vedením zdejšího znalce pana Václava Kodeta, který muzejníky nejprve zavedl k rodinné Kodetově kapličce a potom je pozval i do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Tam podal zasvěcený výklad o výstavbě a výzdobě kostela. Na to se výletníci vydali údolím řeky Jihlavy po cyklostezce po proudu řeky ke čtyři kilometry vzdálenému Petrovickému mlýnu. Po lávce u mlýna překročili řeku a vystoupali strmým svahem k petrovickému kostelu sv. Petra a Pavla. Zde je kostelem i hřbitovem provedl jediný petrovický občan a současně kostelník a znalec místa pan Jiskra. Mohli tak poznat velice starý středověký kostel, který po dlouhá staletí sloužil jako Boží stánek pro puklické panství, a který dosud skrývá velice cenné historické artefakty. Proto v něm i v současnosti probíhá intenzivní archeologický průzkum. Po skončení prohlídky petrovického hřbitova následoval návrat stejnou cestou do východiště v Malém Beranově.