23.10.2022

Benešova vila v Sezimově Ústí

Muzejní spolek v Třešti podnikl podzimní výlet v neděli 2. října 2022 na Táborsko, kde hlavním cílem bylo letní sídlo manželů Benešových, které dnes slouží jako významný turistický cíl. Po předchozí domluvě a nutném přesném objednání mohli účastníci v doprovodu průvodce projít nejprve přilehlou zahradou s alpiniem a potom navštívit i zrekonstruované a zpřístupněné vnitřní prostory vily. Mimo rámec komentované prohlídky si prohlédli i okolní lesopark u řeky Lužnice. Po polední přestávce s obědem v restauraci U vily zavítali muzejníci též do muzea a památníku prezidenta dr. Eduarda Beneše, který se nalézá rovněž v areálu vily. Tam krom prohlídky dokumentů a mobiliáře z osobního majetku Hany a Eduarda Benešových mohli shlédnout několik dokumentárních filmů o životě a kariéře Eduarda Beneše a rovněž film o vile a existenčních peripetiích s ní spojených. Odpolední program výletu třešťští muzejníci naplnili návštěvou Černovic, především tamního židovského hřbitova s velice vkusným památníkem černovických obětí holocaustu na přístupové cestě ke hřbitovu. Závěrečný bodem výletu se stalo příjemné posezení v „čokoládové“ kavárně Budík.