30.3.2022

Vycházka za sakrálními památkami

Vydařené nedělní odpoledne 27. března 2022 využil Muzejní spolek v Třešti k prohlídce dalších drobných sakrálních památek v Třešti a nejbližším okolí. Vycházku vedla a veškeré navštívené objekty zasvěceně okomentovala Marie Kameníková. Krásné jarní počasí vylákalo k vlastivědné procházce i řadu dalších třešťských občanů. Zahájení akce se odehrálo při prvním zastavení Křížové cesty a po něm následovala podrobná prohlídka a poučení u všech zastavení této Křížové cesty až na Šibeniční vrch se zastávkou u Božího hrobu a u Svaté trojice. Potom účastníci pokračovali polní cestou až k tzv. katovu kameni, kde křížový kámen připomíná dávnou pověst o nešikovném katovi a jeho lynčování rozhněvaným davem. Další kroky muzejníků pak vedly již přes pole ke Krebsovu kříži, který je připomínkou tragické smrti po zasažení bleskem. Od tohoto polního kříže se výprava vracela po opačné straně stonařovské silníce, kde si nejprve připomenula hromadnou oběť třešťských revolucionářů z konce Druhé světové války a dále pak účastníci došli ke Štumarovu kříži. Při návratu Třeští se ještě zastavili u kříže Stanislava Čermáka, další oběti třešťské květnové revoluce, a pak již procházku dokončili cestou zámeckým lesoparkem.