20.1.2021

2021

Členská schůze 2021 (4. června 2021)

Po více než půlroční přestávce, vynucené pandemickým lockdownem, se mohli opět sejít členové Muzejního spolku v Třešti ke společné schůzce. Uskutečnili svoji členskou schůzi pro rok 2021, která proběhla v pátek 4. června. Zde mohli zrekapitulovat svoje konání v roce loňském, stručně navrhnout možnosti práce v roce 2021, a také překontrolovat své finanční hospodaření.

Letní výstava v třešťském muzeu (25. července 2021)

Na prázdninové měsíce připravilo Třešťské muzeum malou pěknou výstavu dvou umělců s batelovskými kořeny. Vystaveny jsou tu především svébytné a esteticky rázovité keramické práce Boženy Herzové a současně se zde návštěvníci mohou seznámit s literární tvorbou cestovatele, fotografa a literáta Mgr. Zdeňka Hynka.

První podzimní spolková schůzka (3. září 2021)

Po dlouhé covidové přestávce se mohli členové Muzejní spolku v Třešti opět setkat na společné schůzce první zářijový pátek 3. 9. 2021 v třešťském muzeu v Schumpeterově domě. Mohli tak zde projednat nejnutnější spolkové záležitosti, v tradiční závěrečné debatě pak členové probrali řadu novinek a dalších informací z třešťského prostředí.

Prohlídka kostela sv. Martina s okolím (11.9.2021)

V rámci dnů Evropského kulturního dědictví mohli třešťští muzejníci po roční přestávce, způsobené covidovou epidemií, uskutečnit svoji další vlastivědnou vycházku. Věnovali jí slunečné sobotní dopoledne 11. září 2021 a zaměřili se na podrobnou prohlídku třešťského kostela sv. Martina a jeho nejbližší okolí. Vycházku vedla a zevrubný popis místa i historie podala Marie Kameníková.

Členská schůze Spolku přátel muzea v Dačicích 2021 (22.9.2021)

Po dlouhé covidové odmlce se členové našeho muzejního spolku účastnili členské schůze (valná hromada) Spolku přátel muzea v Dačicích, která se konala ve středu 22. září 2021. Na setkání se sešli i hosté dalších spřízněných spolků z Moravských Budějovic, Jemnice a Velké Lhoty.

Křížová cesta u Mysliboře (25.9.2021)

V blízkosti obce Mysliboř u Telče proběhla v sobotu 25. září 2021 dopoledne malá duchovní slavnost, při níž byla vysvěcena novodobá Křížová cesta, kterou zhotovil Libor Nosek z Třeště. Slavnostního vysvěcení tohoto uměleckého výtvoru se měli  možnost zúčastnit i členové Muzejního spolku.

Nový sborník a oslava jubilanta (1.10.2021)

Říjnová muzejní schůzka, konaná v pátek 1. října 2021, měla poněkud netradiční slavnostní ráz. Hlavním bodem schůzky byla prezentace nového Vlastivědného sborníku Třeště a okolí pro rok 2021. S jeho náplní souvisela i oslava životního jubilea člena spolku Mgr. Lubomíra Peltana.

Nová kaplička na Čeřínku (3.10.2021)

K mimořádnému symbolickému kroku se odhodlal městys Dolní Cerekev, když nechal postavit zcela novou kapličku na úpatí kopce Čeřínku. Slavnostní vysvěcení kapličky, k němuž byli pozvání i členové Muzejního spolku v Třešti, proběhlo v neděli 3. října odpoledne. Vlastního aktu svěcení se z důvodu nepřítomnosti dolnocerekvického faráře ujal třešťský farář p. Hynek Šmerda.

Přednáška o evangelících z Velké Lhoty (5.11.2021)

Zajímavou přednášku si pro třešťské posluchače připravily členky Spolku přátel Muzea české reformace z Velké Lhoty u Dačic paní Lenka Brychtová a Milada Čermáková. Přednáška proběhla v pátek 5. listopadu 2021 v třešťském muzeu v Schumpeterové domě, kde se jí krom členů Muzejního spolku z Třeště zúčastnilo i dosti dalších posluchačů z řad třešťské veřejnosti.

Vánoce v muzeu

Třešťské muzeum v Schumpeterové domě otevřelo počátkem prosince novou, inspirativní výstavu nazvanou „Vánoce u sousedů“, věnovanou Vánočním tradicím v různých evropských zemích. Zde se mohou návštěvníci seznámit na informačních panelech ve vestibulu muzea s postupným rozvojem adventních, předvánočních a vánočních slavností a rituálů.