27.9.2021

Křížová cesta u Mysliboře

V blízkosti obce Mysliboř u Telče proběhla v sobotu 25. září 2021 dopoledne malá duchovní slavnost, při níž byla vysvěcena novodobá Křížová cesta, kterou zhotovil Libor Nosek z Třeště. Její poslední část – Poslední večeři – dokončil v létě letošního roku. Slavnostního vysvěcení tohoto uměleckého výtvoru se měli  možnost zúčastnit i členové Muzejního spolku v Třešti. Krátkou duchovní slavnost vedl páter Josef Maincl s hudebním doprovodem dechového kvarteta. Po skončení obřadu si účastníci akce mohli celou cestu projít buď individuálně nebo v doprovodu faráře se zastávkami a modlitbami u jednotlivých zastavení Křížové cesty. Pro všechny návštěvníky připravila rodina Noskova i hojné občerstvení.