23.2.2022

Nový sborník a oslava jubilanta

Říjnová muzejní schůzka, konaná v pátek 1. října 2021, měla poněkud netradiční slavnostní ráz. Nejprve byla projednána standartní agenda spolku, v níž předseda seznámil členy s návštěvou na členské schůzi dačických muzejníků. Tam se třešťská delegace mohla seznámit nejen s činností tradičních spřátelených muzejních spolků, ale navázat užitečné kontakty s nově založenými spolky v Jemnici a Velké Lhotě. Z nich vyplynulo i možné zorganizování zajímavých akcí pro třešťský spolek. Aktivní diskusi pak vyvolal návrh na pořízení pamětní desky spisovatele Jakuba Demla, který svého času působil jako kaplan i v třešťské farnosti, a umístění této pamětní desky na budovu zdejší kaplanky. Hlavním bodem schůzky byla prezentace nového Vlastivědného sborníku Třeště a okolí pro rok 2021. S jeho náplní souvisela i oslava životního jubilea člena spolku Mgr. Lubomíra Peltana. Spolek rád využil tuto příležitost, aby jubilantovi poděkoval za dosavadní zásluhy o spolek a popřál do dalších let kromě zdraví a spokojenosti i dosti tvůrčích sil do dalších roků „muzejnické“ i výtvarné práce.