24.9.2021

Prohlídka kostela sv. Martina s okolím

V rámci dnů Evropského kulturního dědictví mohli třešťští muzejníci po roční přestávce, způsobené covidovou epidemií, uskutečnit svoji další vlastivědnou vycházku. Věnovali jí slunečné sobotní dopoledne 11. září 2021 a zaměřili se na podrobnou prohlídku třešťského kostela sv. Martina a jeho nejbližší okolí. Vycházku vedla a zevrubný popis místa i historie podala Marie Kameníková. V doprovodu a s pomocí kostelníka ing. Martina Šmída, který zpřístupnil všechny prostory kostela, si muzejníci mohli prohlédnout i místa veřejnosti běžně nedostupná. Kromě hlavní lodi kostela sv. Martina, včetně výstupu na kůr s novými varhanami, tak nahlédli i do kaple sv. Kříže, sakristie, šlechtické oratoře a vystoupili na věž ke zvonu sv. Josef, kde se seznámili se současnými problémy s elektrickým zvoněním a opakovaným poškozením srdce zvonu. Další část prohlídky proběhla v okolí kostela, kde se na místě bývalého hřbitova nalézá řada starých cenných náhrobků, dnes bohužel špatně zajištěných a poškozených. Poučná byla i zevní prohlídka fasády a artefaktů na kostele a závěrečná zevní prohlídka budov fary, kaplanky a někdejšího farního hospodářství.