8.8.2021

Členská schůze 2021

Po více než půlroční přestávce, vynucené pandemickým lockdownem, se mohli opět sejít členové Muzejního spolku v Třešti ke společné schůzce. Uskutečnili tím svoji členskou schůzi pro rok 2021, která proběhla v pátek 4. června vpodvečer v třešťském klubu seniorů. Zde mohli zrekapitulovat svoje konání v roce loňském, stručně navrhnout možnosti práce v roce 2021, a také překontrolovat své finanční hospodaření. Současně se tu představili i dva noví členové spolku. Zprávu o spolkové činnosti v roce 2020 přednesl předseda Vlastimil Budař a navrhl několik možností pro akce v roce letošním. Jejich uskutečnění však bude záviset bezprostředně na vývoji epidemické situace v zemi a následných úředních opatřeních. O stavu spolkových financí poreferovala hospodářka spolku a členka výboru Zdeňka Štumarová. Rovněž kontrola účtů neprokázala žádné nedostatky. Vedoucí třešťského muzea Milina Matulová informovala o plánech muzea pro tento rok, na nichž by Muzejní spolek mohl participovat. Po odsouhlasení celkové zprávy o hodnocení loňského roku mohli členové přistoupit k diskuzi. V ní zaznělo několik návrhů na rozšíření možností práce spolku a spoluúčasti muzejního spolku na projektech města či jiných místních spolků a aktivit.