8.8.2021

Letní výstava v třešťském muzeu

Na prázdninové měsíce připravilo Třešťské muzeum malou pěknou výstavu dvou umělců s batelovskými kořeny. Vystaveny jsou tu především svébytné a esteticky rázovité keramické práce Boženy Herzové a současně se zde návštěvníci mohou seznámit s literární tvorbou cestovatele, fotografa a literáta Mgr. Zdeňka Hynka. Krom několika sbírek veršů věnoval většinu svých knih batelovským pověstem a batelovské vlastivědě. Nástěnné panely pak informují jednak o keramice jako užitém umění, ale též blíže seznamují s vystavujícími autory, a také předkládají ukázky z pověstí z třešťského regionu, jak je zpracoval Zdeněk Hynek.

Atraktivní výstavu lze navštívit ve výstavním sále Schumpeterova domu až do konce srpna letošního roku.