7.6.2023

2023

Prohlídka renovované třešťské školy na náměstí (3. března 2023)

Muzejní spolek v Třešti využil při dnech otevřených dveří nabídku k prohlídce renovované školy na Masarykově náměstí a pod vedením zastupitelky města a členky spolku Marie Kameníkové absolvoval v pátek 3. března 2023 prohlídku školy s výkladem.

Členská schůze 2023 (3. března 2023)

Ke své členské schůzi pro rok 2023 se sešel Muzejní spolek v Třešti v pátek 3. března 2023 v Schumpeterově domě, aby na ní zhodnotil svoji práci v roce minulém a rozvrhl náměty na činnost v roce současném. Ke schůzce byli přizvání i zástupci třešťské radnice, a také okolních muzejních spolků.

Návštěva Valné hromady muzejního spolku v Jemnici (12. dubna 2023)

Potvrzením dobrých kolegiálních vztahů mezi muzejními spolky v Třešti a v Jemnici se stalo, krom účasti jemnických zástupců na členské schůzi v Třešti i pozvání třešťských muzejníků do Jemnice. Tamní valná hromada se uskutečnila ve středu odpoledne 12. dubna 2023.

Výstava skla a fotografií (27. dubna 2023)

Na měsíc květen a počátek června letošního roku připravila třešťská pobočka Muzea Vysočiny poutavou výstavu dvou dobronínských výtvarníků s názvem „Zrcadlení“. Představují se na ní sklář František Novák a fotograf Milan Skořepa. Slavnostní vernisáž ve čtvrtek odpoledne 27. dubna 2023 zaujala i členy Muzejního spolku v Třešti.

Vycházka za křížky na jihu Třeště (14. května 2023)

Nedělní odpoledne 14. května 2023 věnovali třešťští muzejníci poslední ze série obhlídek drobných sakrálních památek Třeště a nejbližšího okolí. Jejich cílem tentokrát byla jižní část města a blízké okolí, a program již tradičně připravila Marie Kameníková.

Návštěva regionálního muzea v Telči (15. května 2023)

Prohlídku nově instalovaných expozic muzea v Telči si třešťský muzejní spolek domluvil na pondělní odpoledne 15. května 2023. Sbírky jsou nyní vystaveny v rekonstruovaném historickém špitále na Starém Městě v Telči. Prohlídku všech historických budov umožnila třešťským muzejníkům ředitelka muzea Helena Grycová Benešová.

Dvě jubilea Muzejního spolku v Třešti (2. června 2023)

V rámci pravidelné spolkové schůzky v pátek 2. června 2023 se rozhodli třešťští muzejníci připomenout si dvě významné kulatá výročí v existenci Muzejního spolku v Třešti. Nynější garnitura třešťských muzejníků oslavuje v letošním roce dvacetileté trvání této obnovené vlastivědné společnosti, a proto byli všichni členové pozváni k pořízení společné fotografie.

Noc kostelů v Třešti (2. června 2023)

Slavnostní atmosféru připomínky muzejních výročí v páteční večer 2. června 2023 se třešťští muzejníci rozhodli završit svojí účastí na toho dne probíhající akci „Noc kostelů“. Jejich zájem upoutal zejména program v kostele svatého Martina. Tam byla připravena zajímavá výstava historických fotografií, které zachycovaly kostel, dění ve farnosti i různé vývojové etapy okolí kostela, včetně přiléhajících domů a ulic.

Výstava o historii výroby zápalek (9. června 2023)

Na letní měsíce letošního roku instalovalo třešťské muzeum v Schumpeterově domě velice poutavou a poučnou výstavu o sirkařském průmyslu s názvem „19. století – století sirkáren v Čechách a na Moravě“, kterou připravilo v součinnosti s Českým filumenickým svazem, jenž ochotně zapůjčil většinu vystavených sběratelských předmětů.

Výlet Žleby (17. června 2023)

V sobotu 17. června 2023 se Muzejní spolek z Třešti vypravil pod organizační taktovkou Jana Morkuse st. na celodenní výlet do Žlebů na Čáslavsku. Cestovalo se vlakem, nejprve do Čáslavi a odtud již malebnou lokální tratí do obce Žleby. Na romantickém historizujícím žlebském zámku si muzejníci vybrali k návštěvě dva hlavní prohlídkové okruhy.

Podmalby na skle – muzeum Polná (22. června 2023)

Pro letošní letní sezónu připravilo polenské městské muzeum poutavou výstavu ze svých vlastních sbírek s názvem „Lidové podmalby na skle“. O spolupráci na přípravě této výstavy požádalo polenské muzeum specialistu na lidové umění PhDr. Jiřího Belise, konzervátora a kurátora uměleckých řemesel Muzea města Ústí nad Labem.

Návštěva slovinských muzejníků v Třešti (24. června 2023)

Dobrá spolupráce mezi muzei a muzejními spolky Třeště a slovinského města Velenje se potvrdila o minulém víkendu. V sobotu 24. června přijelo na návštěvu a prohlídku našeho regionu 16 slovinských muzejníků pod vedením ředitelky velenjeského muzea Tanji Verboten a předsedy muzejního spolku (Šaleško muzejsko in zgodovinsko društvo) Damijana Kljajiče.

Výstava o Ireně Foitové v Telči (14. července 2023)

Ke 110. výročí narození cestovatelky Ireny Foitové připravilo regionální muzeum v Telči na Starém městě bohatou fotografickou a dokumentační výstavu ve spolupráci s muzeem ve slovinském městě Velenje. Proto na slavnostní vernisáž 14.července 2023 přijela i ředitelka velenjeského muzea Tanja Verboten.

Třešťským muzejníkům in memoriam (6. září 2023)

V rámci letošního jubilea dvacetiletého trvání obnoveného muzejního spolku v Třešti se muzejníci rozhodli připomenout si památku svých kolegů, a to jak těch novodobých, tak i muzejníků meziválečných. Proto v páteční podvečer 6. září 2023 provedli pod vedením Marie Kameníkové obchůzku hrobů členů muzejního spolku na třešťském hřbitově.

Představení nového sborníku veřejnosti (3. listopadu 2023)

Na své pravidelné spolkové schůzce, konané dne 3. listopadu 2023 v přednáškové místnosti třešťského muzea v Schumpeterové domě, se Muzejní spolek v Třešti rozhodl představit veřejnosti nový vlastivědný sborník pro rok 2023. V průběhu večera autoři jednotlivých příspěvků nového sborníku presentovali své příspěvky.

Pietní vzpomínka Dne veteránů (11. listopadu 2023)

Muzejní spolek v Třešti si letos, stejně jako v roce minulém, připomenul u pomníku padlých válečné oběti z První světové války v rámci významného Dne veteránů 11. listopadu.

O jemnickém dolování (1. prosince 2023)

Ke své spolkové schůzce 1. prosince 2023 si třešťský muzejní spolek přizval zástupce jemnického spolku Jamníci, aby jeho předáci představili svoji zájmovou činnost s hledáním a odkrýváním starých důlních děl na Jemnicku.

Výstava o perníku (5. prosince 2023)

S ohledem na nadcházející sváteční čas Adventu a Vánoc připravilo třešťské muzeum zcela příhodnou výstavu o cukrářské lahůdce, zvané perník, původně však nazývané podle používaného pepře – peprník. Na výstavě v muzeu v Schumpeterově domě tak návštěvníci naleznou mimo jiné i působivé instalace perníkové chaloupky či perníkářské kuchyně.

Velkoplošné promítání (27. prosince 2023)

Tradiční promítací večer s historickými snímky Třeště se letos uskutečnil ve středu 27. prosince 2023 v sále kina Máj. Protagonistou večera byl rovněž tradičně Jan Morkus st., který si připravil další sérii obrázků ze své sbírky, které nebyly dosud veřejnosti předvedeny.