7.6.2023

2023

Prohlídka renovované třešťské školy na náměstí (3. března 2023)

Muzejní spolek v Třešti využil při dnech otevřených dveří nabídku k prohlídce renovované školy na Masarykově náměstí a pod vedením zastupitelky města a členky spolku Marie Kameníkové absolvoval v pátek 3. března 2023 prohlídku školy s výkladem.

Členská schůze 2023 (3. března 2023)

Ke své členské schůzi pro rok 2023 se sešel Muzejní spolek v Třešti v pátek 3. března 2023 v Schumpeterově domě, aby na ní zhodnotil svoji práci v roce minulém a rozvrhl náměty na činnost v roce současném. Ke schůzce byli přizvání i zástupci třešťské radnice, a také okolních muzejních spolků.

Návštěva Valné hromady muzejního spolku v Jemnici (12. dubna 2023)

Potvrzením dobrých kolegiálních vztahů mezi muzejními spolky v Třešti a v Jemnici se stalo, krom účasti jemnických zástupců na členské schůzi v Třešti i pozvání třešťských muzejníků do Jemnice. Tamní valná hromada se uskutečnila ve středu odpoledne 12. dubna 2023.

Výstava skla a fotografií (27. dubna 2023)

Na měsíc květen a počátek června letošního roku připravila třešťská pobočka Muzea Vysočiny poutavou výstavu dvou dobronínských výtvarníků s názvem „Zrcadlení“. Představují se na ní sklář František Novák a fotograf Milan Skořepa. Slavnostní vernisáž ve čtvrtek odpoledne 27. dubna 2023 zaujala i členy Muzejního spolku v Třešti.

Vycházka za křížky na jihu Třeště (14. května 2023)

Nedělní odpoledne 14. května 2023 věnovali třešťští muzejníci poslední ze série obhlídek drobných sakrálních památek Třeště a nejbližšího okolí. Jejich cílem tentokrát byla jižní část města a blízké okolí, a program již tradičně připravila Marie Kameníková.

Návštěva regionálního muzea v Telči (15. května 2023)

Prohlídku nově instalovaných expozic muzea v Telči si třešťský muzejní spolek domluvil na pondělní odpoledne 15. května 2023. Sbírky jsou nyní vystaveny v rekonstruovaném historickém špitále na Starém Městě v Telči. Prohlídku všech historických budov umožnila třešťským muzejníkům ředitelka muzea Helena Grycová Benešová.

Dvě jubilea Muzejního spolku v Třešti (2. června 2023)

V rámci pravidelné spolkové schůzky v pátek 2. června 2023 se rozhodli třešťští muzejníci připomenout si dvě významné kulatá výročí v existenci Muzejního spolku v Třešti. Nynější garnitura třešťských muzejníků oslavuje v letošním roce dvacetileté trvání této obnovené vlastivědné společnosti, a proto byli všichni členové pozváni k pořízení společné fotografie.

Noc kostelů v Třešti (2. června 2023)

Slavnostní atmosféru připomínky muzejních výročí v páteční večer 2. června 2023 se třešťští muzejníci rozhodli završit svojí účastí na toho dne probíhající akci „Noc kostelů“. Jejich zájem upoutal zejména program v kostele svatého Martina. Tam byla připravena zajímavá výstava historických fotografií, které zachycovaly kostel, dění ve farnosti i různé vývojové etapy okolí kostela, včetně přiléhajících domů a ulic.

Výstava o historii výroby zápalek (9. června 2023)

Na letní měsíce letošního roku instalovalo třešťské muzeum v Schumpeterově domě velice poutavou a poučnou výstavu o sirkařském průmyslu s názvem „19. století – století sirkáren v Čechách a na Moravě“, kterou připravilo v součinnosti s Českým filumenickým svazem, jenž ochotně zapůjčil většinu vystavených sběratelských předmětů.

Výlet Žleby (17. června 2023)

V sobotu 17. června 2023 se Muzejní spolek z Třešti vypravil pod organizační taktovkou Jana Morkuse st. na celodenní výlet do Žlebů na Čáslavsku. Cestovalo se vlakem, nejprve do Čáslavi a odtud již malebnou lokální tratí do obce Žleby. Na romantickém historizujícím žlebském zámku si muzejníci vybrali k návštěvě dva hlavní prohlídkové okruhy.

Podmalby na skle – muzeum Polná (22. června 2023)

Pro letošní letní sezónu připravilo polenské městské muzeum poutavou výstavu ze svých vlastních sbírek s názvem „Lidové podmalby na skle“. O spolupráci na přípravě této výstavy požádalo polenské muzeum specialistu na lidové umění PhDr. Jiřího Belise, konzervátora a kurátora uměleckých řemesel Muzea města Ústí nad Labem.

Návštěva slovinských muzejníků v Třešti (24. června 2023)

Dobrá spolupráce mezi muzei a muzejními spolky Třeště a slovinského města Velenje se potvrdila o minulém víkendu. V sobotu 24. června přijelo na návštěvu a prohlídku našeho regionu 16 slovinských muzejníků pod vedením ředitelky velenjeského muzea Tanji Verboten a předsedy muzejního spolku (Šaleško muzejsko in zgodovinsko društvo) Damijana Kljajiče.

Výstava o Ireně Foitové v Telči (14. července 2023)

Ke 110. výročí narození cestovatelky Ireny Foitové připravilo regionální muzeum v Telči na Starém městě bohatou fotografickou a dokumentační výstavu ve spolupráci s muzeem ve slovinském městě Velenje. Proto na slavnostní vernisáž 14.července 2023 přijela i ředitelka velenjeského muzea Tanja Verboten. Na vernisáž byli pozváni i členové třešťského muzejního spolku, který udržuje dobré partnerské vztahy s muzejním spolkem ve Velenje.