21.1.2024

O jemnickém dolování

Ke své spolkové schůzce 1. prosince 2023 si třešťský muzejní spolek přizval zástupce jemnického spolku Jamníci, aby jeho předáci představili svoji zájmovou činnost s hledáním a odkrýváním starých důlních děl na Jemnicku. Do Třeste se dostavili JUDr. Petr Vedra, Tomáš Klouda a Richard David. Velice zajímavou přednášku, určenou tentokrát i pro veřejnost, přednesl JUDr. Vedra a seznámil posluchače jednak s celým historickým průřezem kutacího dění v jemnickém regionu od 12. století až do posledních pokusů počátkem století devatenáctého, na což navázal výkladem o aktivitách spolku Jamník. Od jeho založení za účelem pátrání po starých šachtách rudného hornictví přes veškeré legislativní úkony, nutné k obnovení podzemních prací až po zmáhací práce a konečné obnovení několika starých štol u Jemnice. Přednáška byla bohatě dokumentována nejen obrazy, foty a historickými mapami, ale filmovými reportážemi o zpřístupňování a čištění historických šachet, takže se v současnosti nalézají ve velmi dobrém přístupném stavu, kdy by do nich mohli vstoupit i odhodlaní turisté. Třešťští posluchači byli značně překvapeni velkým a namáhavým nasazením jemnických amatérských nadšenců, kteří své nelehké záměry dovedli do úspěšného cíle. Na závěr večerní akce zodpověděli jemničtí i řadu doplňujících dotazů z auditoria.