7.6.2023

Noc kostelů v Třešti

Slavnostní atmosféru připomínky muzejních výročí v páteční večer 2. června 2023 se třešťští muzejníci rozhodli završit svojí účastí na toho dne probíhající akci „Noc kostelů“. Jejich zájem upoutal zejména program v kostele svatého Martina. Tam byla připravena zajímavá výstava historických fotografií, které zachycovaly kostel, dění ve farnosti i různé vývojové etapy okolí kostela, včetně přiléhajících domů a ulic. Před postranním oltářem s Jezulátkem přichystali farníci výstavu bohatého ošacení pro Jezulátko. Výklad o historii kostela a farnosti, jakož i popis jednotlivých součástí kostela i uměleckých děl v něm, přednášela členka muzejního spolku Marie Kameníková. Zájemci mohli v rámci této slavnostní akce vystoupit i na věž kostela nebo si prohlédnout otevřenou kostnici. Výklad k této památce zde poskytovali ministranti ze zdejší farnosti.