7.6.2023

Návštěva regionálního muzea v Telči

Prohlídku nově instalovaných expozic muzea v Telči si třešťský muzejní spolek domluvil na pondělní odpoledne 15. května 2023. Sbírky jsou nyní vystaveny v rekonstruovaném historickém špitále na Starém Městě v Telči. Tento starobylý komplex budov sloužil řadu minulých desetiletí jako seniorský domov a teprve nedávno po rozsáhlé úpravě připadl regionálními muzeu. Prohlídku všech historických budov umožnila třešťským muzejníkům ředitelka muzea Helena Grycová Benešová. Mohli si tak prohlédnout nejprve budovu přírodovědných expozic, kde se návštěvníci mohou seznámit interaktivním způsobem s flórou a faunou Telečska. Hlavní důraz je tu kladen na presentaci regionálních rašelinišť a jejich ochranu. Součástí této budovy je i úhledná kaple, zasvěcená Jezulátku. V druhé budově, kde se nalézají prostory pro krátkodobé výstavy, je nyní umístěna výstava s názvem Pěšáci umění, na níž prezentují své díla třešťský malíř Petr Mirčev a umělecký kovář David Habermann. Zbývající místnosti tohoto druhého traktu nabízejí sbírky telečského cestovatele Františka Vladimíra Foita. Na závěr si třešťští muzejníci mohli prohlédnout i třetí trakt, sloužící jednak jako administrativní místnosti muzea a současně jsou zde soustředěny muzejní depozitáře. I zde je však vystaveno mnoho cenných uměleckých předmětů, pro které se již nenašlo místo v jiných částech muzea. Jelikož se tento výlet do Telče uskutečnil po železnici, bylo cestování spojeno i s procházkou od židovského hřbitova kolem bývalého parního mlýna a Staroměstského rybníka, a také ulicemi Starého Města.