7.6.2023

Členská schůze 2023

Ke své členské schůzi pro rok 2023 se sešel Muzejní spolek v Třešti v pátek 3. března 2023 v Schumpeterově domě, aby na ní zhodnotil svoji práci v roce minulém a rozvrhl náměty na činnost v roce současném. Ke schůzce byli přizvání i zástupci třešťské radnice, a také okolních muzejních spolků. Pozvání přijal a dostavil se starosta města Ing. Vladislav Hink a delegace spolku dačického a jemnického. V úvodním projevu předseda spolku Vlastimil Budař přehledně připomenul hlavní spolkové akce roku 2022 a vedoucí muzea Milina Matulová doplnila i akce třešťské pobočky Muzea Vysočiny. Pověření členové konstatovali řádné finanční hospodaření spolku a celá zpráva byla jednohlasně spolkem odsouhlasena. Dále dostali slovo hosté. Nejprve starosta Třeště Ing. Hink opět tradičně ocenil dobou spolupráci spolku s městem a nastínil další možnosti kulturní a vlastivědné práce ve městě. O práci dačických muzejníků pohovořila paní PhDr. Jana Bisová a o muzejnické činnosti v Jemnici potom pan Antonín Podhrázký. Oficiální část programu završilo společné vyfotografování všech účastníků. V následující volné debatě pak bylo možno probrat další zajímavá témata s také shlédnout fotografické reportáže z jiných vlastivědných akcí minulého roku.