5.9.2023

Výlet Žleby

V sobotu 17. června 2023 se Muzejní spolek z Třešti vypravil pod organizační taktovkou Jana Morkuse st. na celodenní výlet do Žlebů na Čáslavsku. Cestovalo se vlakem, nejprve do Čáslavi a odtud již malebnou lokální tratí do obce Žleby. Na romantickém historizujícím žlebském zámku si muzejníci vybrali k návštěvě dva hlavní prohlídkové okruhy. Jednak to byly privátní apartmány rodiny Auerspergů a k tomu i hlavní reprezentační sály a salony zámku. Po těchto obsáhlých exkurzích musel následovat posilující oběd v místním hostinci U Kosů. Přes náhlou krátkodobou nepřízeň počasí, kdy muzejníky zastihla bouřka s lijákem právě při procházce zámeckým parkem, výprava zamířila do žlebské Obory, která vlastně představuje malou zoologickou zahradu. Jsou zde vedle stáda bílých jelenů chována i zvířata z našich lesů, většinou hendikepovaná, která nemohou být z různých důvodů vypuštěna do volné přírody. Obora totiž úzce spolupracuje i se záchrannou stanicí Lipec. Ve stanovenou hodinu pak proběhlo nejprve krmení bílých jelenů a po něm i ukázka proletu zdejších sov a dravců se zajímavým a poučným průvodním komentářem. Celé představení je velice zdařilým edukačním počinem o zvěři z naší přírody a je zaměřeno především na děti a mládež. Pak se již muzejníci museli opět vydat směrem k nádraží a návratu.