5.9.2023

Podmalby na skle – muzeum Polná

Pro letošní letní sezónu připravilo polenské městské muzeum poutavou výstavu ze svých vlastních sbírek s názvem „Lidové podmalby na skle“. O spolupráci na přípravě této výstavy požádalo polenské muzeum specialistu na lidové umění PhDr. Jiřího Belise, konzervátora a kurátora uměleckých řemesel Muzea města Ústí nad Labem. Ten krom přípravy instalací vystavených artefaktů sestavil i katalog výstavy, kde prezentoval všechny vystavené obrázky. Na tvorbě katalogu se výtvarně a technicky podílel i člen třešťského muzejního spolku Jan Morkus ml. Proto byl i třešťský Muzejní spolek pozván na slavnostní vernisáž výstavy, konanou ve čtvrteční odpoledne 22. června 2023. Na ní po hudebním úvodu polenských studentů umělecké školy promluvil nejprve starosta Polné Jindřich Skočdopole, který vyzdvihl kooperovanou přípravu výstavy a pozval na ni všechny zájemce do Polné. Po něm se již ujal slova PhDr. Jiří Belis, který publiku vysvětlil nejen vznik a rozšíření této lidové umělecké tvorby na našem území, ale i samotnou techniku výroby malovaných skleněných obrázků. Poté se již návštěvníci mohli potěšit estetikou starých lidových výtvorů.