7.6.2023

Prohlídka renovované třešťské školy na náměstí

Muzejní spolek v Třešti využil při dnech otevřených dveří nabídku k prohlídce renovované školy na Masarykově náměstí a pod vedením zastupitelky města a členky spolku Marie Kameníkové absolvoval v pátek 3. března 2023 prohlídku školy s výkladem. Budova školy byla postavena v roce 1890 a později v roce 1901 rozšířena o dívčí část. sloužila třešťskému školství do roku 2011 a pak procházela delším obdobím hledání nového využití a rozsáhlé rekonstrukce. Společně s dalšími návštěvníky z třešťské veřejnosti si členové spolku prohlédli upravené prostory pro Základní uměleckou školu se všemi jejími odděleními, a také další místnosti, připravené pro lékárnu a kavárnu. V nově přistavěné prosklené dostavbě vystoupili do nejvyššího patra, z něhož se naskýtá pěkný pohled na střed města. V budově jsou vyhrazeny i tři místnosti pro presentaci města, jeho historie a významných zasloužilých občanů.