2.12.2023

Představení nového sborníku veřejnosti

Na své pravidelné spolkové schůzce, konané dne 3. listopadu 2023 v přednáškové místnosti třešťského muzea v Schumpeterové domě, se Muzejní spolek v Třešti rozhodl představit veřejnosti nový vlastivědný sborník pro rok 2023. S potěšení mohl spolek konstatovat, že mezi účastníky akce mohl přivítat i starostu města Ing. Vladislava Hynka a místostarostku Ing. Evu Požárovou. V průběhu večera pak postupně autoři jednotlivých příspěvků nového sborníku presentovali svá sdělení společně s promítnutím obrazových dokumentů ke svým článkům a současně přidali i řadu detailních informací, souvisejících nebo navazujících na popisovaná témata a mohli zde též promítnout i mnoho doplňujících dokumentů, které se již do letošního sborníku nevešly.

Po představení sborníku ještě v rámci projednání běžné spolkové agendy byly veřejnosti nabídnuty možnosti účasti na dalších listopadových vlastivědných akcích – pietní připomínka Dne veteránů 11.listopadu s uctěním památky válečných obětí či Pochod za svobodu 17. listopadu v Malém Beranově. Spolek rovněž pozval zájemce na další své přednáškové a promítací akce v závěru letošního roku.