7.6.2023

Výstava skla a fotografií

Na měsíc květen a počátek června letošního roku připravila třešťská pobočka Muzea Vysočiny poutavou výstavu dvou dobronínských výtvarníků s názvem „Zrcadlení“. Představují se na ní sklář František Novák a fotograf Milan Skořepa. Slavnostní vernisáž ve čtvrtek odpoledne 27. dubna 2023 zaujala i členy Muzejního spolku v Třešti. Zatímco se ve vitrínách nacházejí ukázky uměleckých sklářských výtvorů Františka Nováka, které jsou inspirovány historickým sklem nejrůznějších dob, nástěnné tabule nabízení fotografické snímky Milana Skořepy. V nich se tvůrce zaměřuje především na malebné přírodní scenérie, zajímavá přírodní i historická zákoutí, panoramata historických měst, ale také tu jsou prezentovány ukázky fotografiky, umělecké disciplíny založené na počítačové tvorbě. Oceňovaný umělecký sklář František Novák prezentuje jednak svoji výrobu dekorativních předmětů, ale především repliky historického skla od antiky po současnost. Oba umělci byli přítomní na vernisáží, a ochotně si s návštěvníky o svých dílech porozprávěli a zodpověděli na zvídavé dotazy, směřující k inspiračním zdrojům i konkrétním technikám umělecké tvorby.