7.6.2023

Vycházka za křížky na jihu Třeště

Nedělní odpoledne 14. května 2023 věnovali třešťští muzejníci poslední ze série obhlídek drobných sakrálních památek Třeště a nejbližšího okolí. Jejich cílem tentokrát byla jižní část města a blízké okolí, a program již tradičně připravila Marie Kameníková. Přes výraznou nepřízeň počasí se nakonec k výpravě sešlo jedenáct nadšenců a jeden pes, a nechyběli zde ani zástupci muzejníků z Dačic. Cesta vedla kolem křížků a Božích muk Váňovskou ulicí k rodnému domu A.J. Pátka a zahrádkářské kolonii, potom zpět k Váňovskému rybníku, podél něhož výprava došla na novou cyklostezku a připomenula si sakrální památky v okolí a u hodické silnice. Kolem židovského hřbitova a fotbalového areálu doputovali muzejníci k čeňkovské silnici, kde se zastavili u renovovaného Pittauerova kříže a poučili se i o dalších památkách u této silnice. Návrat pak vedl kolem nově opravených křížků v Čenkovské ulici opět do centra města.