21.3.2024

2024

Proměny Třeště ve velkoplošné projekci (23. února 2024)

Další program velkoplošně promítaných fotografií a obrázků v kině Máj připravil Muzejní spolek v Třešti na pátek 23. února 2024. Jako náplň promítacího programu si protagonistka Marie Kameníková zvolila téma proměn města a předměstských částí v průběhu několika minulých desetiletí.

Členská schůze 2024 (1. března 2024)

Na pátek 1. března 2024 svolal Muzejní spolek v Třešti svoji členskou schůzi v třešťském muzeu v Schumpeterové domě, která měla v letošním roce oficiálnější ráz, protože bylo nutné zvolit výbor spolku na další volební období. Členská základna se sešla téměř v kompletní sestavě a stejně jednotně si pak zvolila i výbor.

Zámek a přednáška v Jemnici (11. března 2024)

Třešťský muzejní spolek přijal pozvání jemnických kolegů ke spoluúčasti na přednášce PhDr. Stanislava Balíka o Janu Kubišovi a operaci Anthropoid dne 11. března 2024 v jemnické knihovně. Třešťských hostů se především velice ochotně ujal předseda jemnického muzejního spolku Antonín Podhrázký a provedl je ještě před zahájením přednášky po významných jemnických objektech.