21.3.2024

2024

Proměny Třeště ve velkoplošné projekci (23. února 2024)

Další program velkoplošně promítaných fotografií a obrázků v kině Máj připravil Muzejní spolek v Třešti na pátek 23. února 2024. Jako náplň promítacího programu si protagonistka Marie Kameníková zvolila téma proměn města a předměstských částí v průběhu několika minulých desetiletí.

Členská schůze 2024 (1. března 2024)

Na pátek 1. března 2024 svolal Muzejní spolek v Třešti svoji členskou schůzi v třešťském muzeu v Schumpeterové domě, která měla v letošním roce oficiálnější ráz, protože bylo nutné zvolit výbor spolku na další volební období. Členská základna se sešla téměř v kompletní sestavě a stejně jednotně si pak zvolila i výbor.

Zámek a přednáška v Jemnici (11. března 2024)

Třešťský muzejní spolek přijal pozvání jemnických kolegů ke spoluúčasti na přednášce PhDr. Stanislava Balíka o Janu Kubišovi a operaci Anthropoid dne 11. března 2024 v jemnické knihovně. Třešťských hostů se především velice ochotně ujal předseda jemnického muzejního spolku Antonín Podhrázký a provedl je ještě před zahájením přednášky po významných jemnických objektech.

Vojenská kaple v Jihlavě (26. března 2024)

Členové Muzejního spolku v Třešti dostali možnost prohlédnout si unikátní památku v Jihlavě, vojenskou kapli v budově bývalé vojenské nemocnice na Tolstého ulici. Pod organizačním vedením Jana Morkuse ml. se mohli v úterý 26. března 2024 připojit k prohlídce památkového objektu, kterou pravidelně jednou měsíčně pořádá městská společnost Brána Jihlavy. Průvodce prohlídky byl pan Marek Skřivánek.

Přednáška „Zámecké štrachání“ (11. dubna 2024)

Třešťská pobočka Muzea Vysočiny ve spolupráci s Muzejním spolkem připravily pro veřejnost poutavou přednášku Ing. Lucie Bláhové z Památkového ústavu s názvem „Zámecké štrachání“. Konala se ve čtvrtek 11. dubna 2024 v muzeu v Schumpeterové domě a přinesla posluchačům mnoho dosud málo známých informací o osudech zámeckých a dalších sbírek či jiných movitostí po roce 1945.

Pětilistá růže v Dačicích (18. dubna 2024)

Členové muzejního spolku v Třešti rádi přijali pozvání svých dačických kolegů k účasti na historické přednášce, konané v rámci dačického muzejního čtvrtku. Akce proběhla 18.dubna vpodvečer v přednáškovém sále muzea na dačickém zámku. Její protagonista amatérský historik Petr Oupor z Brna ji nazval „Pětilistá růže“.

Hostování na valné hromadě (20. dubna a 24. dubna 2024)

Třešťský Muzejní spolek obdržel pozvání k účasti na valné hromadě 2024 Spolku přátel muzea v Dačicích a Muzejního spolku v Jemnici. Valná hromada v Dačicích proběhla během sobotního odpoledne 20. dubna 2024 ve stylové restauraci U Malínků. Jemnická valná hromada se pak konala ve středu dne 24. dubna v sále kulturního domu v Jemnici.

Akce Mnich (8. května 2024)

Jak bylo na valné hromadě dačického muzejního spolku dohodnuto, tak bylo i realizováno při společné vycházce členů dačického a třešťského muzejního spolku v České Kanadě. Stalo se tak ve státní svátek ve středu 8. května 2024 a cílem byla zaniklá pohraniční vesnice Mnich.