12.5.2024

Akce Mnich

Jak bylo na valné hromadě dačického muzejního spolku dohodnuto, tak bylo i realizováno při společné vycházce členů dačického a třešťského muzejního spolku v České Kanadě. Stalo se tak ve státní svátek ve středu 8. května 2024 a cílem byla zaniklá pohraniční vesnice Mnich. Sraz obou výprav proběhl na náměstí v Nové Bystřici a odtud pak vyrazili muzejníci pod vedením manželů Vavrouškových směrem ke státní hranici. Průvodci byli se situací v terénu velmi dobře seznámeni, a tak mohli vést výpravu po jednotlivých objektech zaniklé obce a všude poskytovat zasvěcený popis míst i celkové informace o historii a struktuře obce Mnich. Začínalo se na hrázi Mnišského rybníka, u níž stávalo stavení číslo 1 a po přejití hráze rybníka následovaly prohlídky ruin dalších domů. Výraznější pozůstatky se nacházejí u bývalé kovárny nebo hřbitovního kostelíka. Další postup směřoval po břehu dnes již neexistujícího obecního rybníka a při návratu potom se šlo kolem pozůstatků domů na opačném břehu, kde dosud zůstal zachován kamenný obelisk památníku obětí 1.světové války. Manželé Vavruškovi si pro účastníky připravili i tištěné soubory s historií Mnichu, jeho zachycení na mapách i dobovými fotografiemi. Těmito dokumenty byli všichni členové výpravy podarování. Zde je zachycen smutný osud této německé obce Munichschlag v pohraničí, která se stala vůbec první obětí divokého odsunu obyvatel v květnu 1945.
Třešťská výprava potom po obědě v Nové Bystřici ve svém odpoledním programu zavítala do dalšího zajímavého pohraničního místa Peršlák, v jehož blízkosti se nalézá známý „Kámen republiky“, a také nejsevernější bod Rakouska, především však evropsky významná a chráněná přírodní lokalita Údolí Koštěnického potoka. Na zpáteční cestě si ještě muzejníci přidali návštěvu hřbitova s kaplí a hrobkou rodu Picchioni v Českém Rudolci.