21.4.2024

Vojenská kaple v Jihlavě

Členové Muzejního spolku v Třešti dostali možnost prohlédnout si unikátní památku v Jihlavě, vojenskou kapli v budově bývalé vojenské nemocnice na Tolstého ulici. Pod organizačním vedením Jana Morkuse ml. se mohli v úterý 26. března 2024 připojit k prohlídce památkového objektu, kterou pravidelně jednou měsíčně pořádá městská společnost Brána Jihlavy. Průvodce prohlídky pan Marek Skřivánek účastníky nejprve seznámil s historií samotné budovy, což byla původně vojenská nemocnice, jejíž založení inicioval císař Josef II. a nechal vystavět v roce 1782 hejtman Max von Motschitz. V objektu vojenského lazaretu původně žádná kaple projektována nebyla, a tak si její vznik vyžádala až doba První světové války. V roce 1916 se proto v přízemní rozměrné místnosti vytvořil prostor pro bohoslužebné účely a byl i náležitě umělecky vyzdoben. O bohaté nástěnné malby ve stylu vídeňské secese, kde se prolínají motivy náboženské a vojenské, se postarali dva jihlavští váleční malíři E.H. Kozel a Paul J. Krath. Kaple pak přečkala kritickou dobu totalitního režimu skryta zabílením pod omítkou, když místnost sloužila jako skladiště. Malby nebyly oškrabány ani jinak poškozeny a upozornil na ně až badatel Ladislav Vilímek. Proto mohly být v nedávné době odkryty a zdařile obnoveny restaurátorem Pavlem Procházkou. Policejní škola, které v současnosti budova náleží, tak umožňuje organizované prohlídky pro vlastivědné nadšence. O všech souvislostech s historií budovy i samotné kaple zasvěceně pohovořil průvodce Skřivánek, včetně zajímavého pátrání po autorech maleb. Svou přednášku doprovodil i předložením řady historických fotografií a stavebních projektů.