21.3.2024

Zámek a přednáška v Jemnici

Třešťský muzejní spolek přijal pozvání jemnických kolegů ke spoluúčasti na přednášce PhDr. Stanislava Balíka o Janu Kubišovi a operaci Anthropoid dne 11. března 2024 v jemnické knihovně. Třešťských hostů se především velice ochotně ujal předseda jemnického muzejního spolku Antonín Podhrázký a provedl je ještě před zahájením přednášky po významných jemnických objektech. Nejprve si tak třešťští muzejníci mohli prohlédnout spolkovou místnost svých jemnických kolegů v zámecké kočárovně, a pak ocenit i velice zdařilý model barokní Jemnice z počátku devatenáctého století, tedy ještě před velkým požárem roku 1832. Tento model byl vyhotoven dle veškerých dostupných archivních materiálů před dvěma roky a nainstalován v přízemí jemnického zámku. Potom následovala zevrubná prohlídka zámku ve všech třech podlažích i se zasvěceným výkladem Antonína Pohrázkého. K zámku patří i vstupní šafářské stavení, kde je nyní umístěno informační centrum a zde si návštěvníci mohli vybrat či zakoupit nejrůznější propagační materiály o městě nebo výrobky zdejšího podniku Jemča.

Přednáška Dr. Balíka pak proběhla v přísálí jemnické knihovny a byla vskutku velice inspirativní a kreativní. Autor ji pojal jako dramatický příběh nacistické okupace Československa s vyústěním v atentátu na protektora Heydricha. Po skončení přednášky ještě následovala názorová debata s publikem k jednotlivým aspektům událostí.