21.3.2024

Členská schůze 2024

Na pátek 1. března 2024 svolal Muzejní spolek v Třešti svoji členskou schůzi v třešťském muzeu v Schumpeterové domě, která měla v letošním roce oficiálnější ráz, protože bylo nutné zvolit výbor spolku na další volební období. Členská základna se sešla téměř v kompletní sestavě a stejně jednotně si pak zvolila i výbor ve shodné podobě jako v období minulém – Vlastimil Budař, Helena Štumarová a Zdeňka Štumarová. Výbor si na okamžité následující schůzce rozdělil funkce, které opět zůstaly zachovány jako dosud.

V dalším bodě programu proběhly všechny předepsané úkony – zpráva o finančním hospodaření v roce 2023 a zpráva o revizi účtů, schválení členského příspěvku i celkové odsouhlasení náplně schůze. Potom si spolek připomenul svoje loňské aktivity a plán akcí no rok letošní.

Poté se dostali ke slovu i hosté, kterých se i letos dostavil potěšitelný počet. Ze zástupců města se připojil alespoň krátce starosta ing. Vladislav Hink a za vedení radnice pak promluvila místostarostka ing. Eva Požárová. I letos tak vedení města vyjádřilo spolku svoji jednoznačnou podporu a ochotu k další spolupráci. Z Moravských Budějovic přijel jednak nový předseda muzejního spolku pan ing. František Lustig a jako čestné hosty jsme mohli přivítat i manžele Vlkovi. Z muzejního spolku v Telči přijala pozvání ředitelka tamního muzea a předsedkyně spolku Helena Grycová Benešová. Delegaci z Jemnice vedl předseda muzejního spolku Antonín Podhrázký a zástupce dačiných muzejníků potom PhDr. Jana Bisová. Všichni hosté dostali slovo a pohovořili o své vlastní vlastivědné práci a činnostech svých spolků, pan František Vlk, který se v současnosti věnuje především spisovatelské činnosti, představil své nejnovější vydané knihy z oboru moravskobudějovické vlastivědy.

Nedílnou součástí členské schůze byla i narozeninová oslava a řádné připomenutí životních jubileí členek spolkového výboru. Při nich probíhala i bohatá diskuze a volná zábava.