21.4.2024

Přednáška „Zámecké štrachání“

Třešťská pobočka Muzea Vysočiny ve spolupráci s Muzejním spolkem připravily pro veřejnost poutavou přednášku Ing. Lucie Bláhové z Památkového ústavu s názvem „Zámecké štrachání“. Konala se ve čtvrtek 11. dubna 2024 v muzeu v Schumpeterové domě a přinesla posluchačům mnoho dosud málo známých informací o osudech zámeckých a dalších sbírek či jiných movitostí po roce 1945, když byly konfiskovány státem šlechtickým majitelům. Důležitým okamžikem bylo zřízení Národní kulturní komise v roce 1947, která rozhodovala o umístění a inventarizování důležitých kulturních a uměleckých předmětů, zatímco množství dalších kusů bylo nabídnuto k prodeji na aukcích. Nesporně se tím však zachránilo značné množství historických artefaktů, které pak byly deponovány na vybraných lokalitách. V naší oblasti se jí stal zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde se tím pádem ocitla i řada předmětů z třešťského zámku. Ing. Bláhová o této problematice pohovořila detailněji a seznámila posluchače například s restaurováním a umístěním třešťských obrazů jak v samotných Jaroměřicích, tak i v nově upravené části zámku Vimperk. Další část přednášky pak věnovala náročné práci konzervátorů i všeobecně samotné evidenci a depozitnímu uložení rozsáhlých sbírek.