21.3.2024

Proměny Třeště ve velkoplošné projekci

Další program velkoplošně promítaných fotografií a obrázků v kině Máj připravil Muzejní spolek v Třešti na pátek 23. února 2024. Hned v předsálí kina si mohli návštěvníci u muzejního prodejního stánku prohlédnout nabídku Vlastivědných sborníků od starších čísel až po nejnovější z loňského roku. Coby suvenýr z večera si mohli vybrané sborníky i zakoupit. Jako náplň promítacího programu si protagonistka Marie Kameníková zvolila téma proměn města a předměstských částí v průběhu několika minulých desetiletí. To vše bylo zdokumentováno nejen historickými snímky a ukázkami z dobového tisku, ale i srovnáním se současnými fotografickými záběry vybraných míst. Topograficky se obsah projekce a výkladu zaměřoval na severovýchodní oblast města a předměstí. Tak se posluchači mohli pro začátek seznámit s proměnou vypuštěného Nového rybníka a Kryštůfkových sadů, kde postupně vzniklo nové zahradnictví a nejnověji i čistička odpadních vod a kynologické cvičiště. Dalším přiblíženým místem byly tenisové kurty, které v minulosti zažily i věhlasné turnaje a také účast špičkového tenisty Jaroslava Drobného. Dalším místem pokrokové výstavby se stala v padesátých letech nová drůbežárna, jejíž výstavbu i obslužný personám přiblížily historické fotografie. Jednou z ulic, u nichž se zachoval dostatek dokumentů z jejího zdokonalování, byla ulice Antonína Dvořáka. Samostatnou kapitolou v programu pak byla série fot, připomínající nešťastný osud vojína Františka Pavlů, zahynuvšího během vojenské presenční služby 1954 a pohřbeného s oficiálními poctami. Připomenuta byla i Nádražní ulice a sokolské cvičiště, které prodělaly ve dvacátém století značné proměny od dlouhodobého zanedbávání, přes několikeré bourání až po novou výstavbu či zřizování prodejen s novým zaměřením. Optimističtější pak byl závěr produkce s radostnými snímky sokolských dožínek. Obě představení v 17 a v 19 hodin přilákala do kina dostatek diváků, kteří zaplnili všechna místa v hledišti. Publikum aktivně na výkladu spolupracovalo a doplňovalo ochotně svými znalostmi přednášku autorky.