21.4.2024

Pětilistá růže v Dačicích

Členové muzejního spolku v Třešti rádi přijali pozvání svých dačických kolegů k účasti na historické přednášce, konané v rámci dačického muzejního čtvrtku. Akce proběhla 18. dubna vpodvečer v přednáškovém sále muzea na dačickém zámku. Její protagonista amatérský historik Petr Oupor z Brna ji nazval „Pětilistá růže“ a zaměřil se v ní na téma, jemuž se již 25 let věnuje, a sice rodům „pánů z růže“. První půli přednášky věnoval rozrodu Vítkovců, tedy potomků středověkého velmože Vítka z Prčice. Od bájného hrdiny románu Adalberta Stiftera „Víítek“ přes legendy o dělení růží s fiktivním zobrazováním dělení majetků mezi pět synů s erby pětilistých růží až po doložené dějinné události skutečných historických osob. Svůj výklad Petr Oupor ilustroval bohatým obrazovým doprovodem i chronologickým výčtem historických dat. Ve výkladu tak figurovali páni z Krumlova, páni z Landštejna, páni z Rožmberka i z Ústí, jakož i pobočné větve rodů s erbem růže. Druhá polovina vystoupení pak byla zaměřena konkrétně na šlechtický rod pánů z Hradce a historický vývoji města Jindřichův Hradec. Vedle Jindřicha Vítkovice z Prčice tu byl představen i významný rod Ranožírovců, Oldřich III. z Hradce a Menhard z Hradce. Pozoruhodné byly i promítané mapy, ilustrující území držená jednotlivými rody a jejich pozice v celku Českého království. Bohatá návštěvnická účast na akci poskytla třešťským muzejníkům též příležitost k přátelským debatám s kolegy z jiných oblastí.