12.5.2024

Hostování na valné hromadě

Třešťský Muzejní spolek obdržel pozvání k účasti na valné hromadě 2024 Spolku přátel muzea v Dačicích, které do Třeště za spolek zaslala PhDr. Jana Bisová. Akce proběhla během sobotního odpoledne 20. dubna 2024 ve stylové restauraci U Malínků naproti dačickému kostelu. Na ní dačičtí muzejníci zhodnotili svoji práci v minulém roce a předestřeli návrh akcí pro rok letošní. Valná hromada byla i dobrou příležitostí ke kontaktům s muzejníky ze sousedních oblastí. Pozvaný čestný člen moravskobudějovického spolku pan František Vlk tak zde mohl pohovořit o svých knižních akvizicích již vydaných, ale i o těch připravovaných, jakou je například monografie o západomoravských lihovarech. Za Třešťský muzejní spolek promluvil jeho předseda Vlastimil Budař a připomněl zdejší akce a nabídl také posluchačům nový vlastivědný sborník z Třeště. Akce tradičně končila vřelou a pestrou diskuzí, při níž vznikly i návrhy na společné výlety.

Další pozvání na valnou hromadu našemu spolku zaslal Antonín Podhrázký, předseda Muzejního spolku v Jemnici. Schůze se konala ve středu dne 24. dubna v sále kulturního domu v Jemnici. Po nezbytné agendě a zhodnocení činnosti spolku za rok 2023, následoval výhled činnosti na rok letošní. V rámci prostoru pro hosty promluvil zástupce ředitele třebíčského muzea PhDr. Petr Beránek, který informoval nejen o dotačních programech dotýkajících se Jemnice ale i o připravované rekonstrukci jemnického muzea. Jako další host vystoupil s pozdravem čestný člen moravskobudějovického spolku pan František Vlk, ten zároveň pohovořil o svých knižních aktivitách. Za Třešťský muzejní spolek promluvil jeho předseda Vlastimil Budař, nastínil činnost našeho spolku a seznámil posluchače s plánovanými akcemi. Na závěr promluvil zástupce spolku Jamník JUDr. Petr Vedra, který informoval o velmi aktivní činnosti tohoto spolku. Po skončení schůze jsme přijali ještě pozvání na kávu do klubovny muzejního spolku. Zde se ještě v přátelské atmosféře diskutovalo o činnosti jednotlivých spolků.