21.1.2024

Velkoplošné promítání

Tradiční promítací večer s historickými snímky Třeště se letos uskutečnil ve středu 27. prosince 2023 v sále kina Máj ve dvou promítacích představeních v 17 a 19 hodin. Protagonistou večera byl rovněž tradičně Jan Morkus st., který si připravil další sérii obrázků ze své sbírky, které nebyly dosud veřejnosti předvedeny. O každém obrázku také dokázal zasvěceně poreferovat a vysvětlit jeho obsah, případně i okolnosti jeho vzniku. V pestré směsi zajímavých fot se zde tak objevily proměny řady třešťských zákoutí a průmyslových objektů, jakožto i zapomenutých událostí a slavností. Nejvíce tu zaujaly soubory fot z dějin panského dvora a panského lihovaru, zachycení dávných požárů i příležitostné odhalování památníků a zejména potom závěrečná série žertovných snímků z karnevalové slavnosti na sokolské louce v toce 1930. Při obou představeních diváci zcela zaplnili hlediště a odměnili autora nadšeným potleskem.