30.3.2022

Výstava k výročí železnice v Dačicích

Dačické muzeum si připomenulo 120. výročí zprovoznění lokální železniční tratě z Telče do Dačic a Slavonic roce 1902 uspořádáním výstavy v chodbě dačického muzea na novém zámku. Do expozice velkou měrou přispěl svými sběratelskými železničními artefakty dačický učitel, malíř a nadšený příznivec železnic pan Jiří Albrecht. Navíc celou výstavu doprovodil i svými úhlednými kresbami se železniční tématikou. Ve čtvrtek 10. března 2022 provedl pan Albrecht třešťské muzejníky touto výstavou, okomentoval vystavené jednotlivé historické dokumenty a předměty, a také přidal několik historek a zajímavostí, vztahujících se k historii této lokální dráhy. Na závěr prohlídky věnoval pan Albrecht třešťskému Muzejnímu spolku plakát výstavy i s vepsaným vlastnoručním věnováním. Dobrou náladu z milého setkání potom dovršilo posezení v kavárně a veselá diskuze nad společnými zájmy.