24.5.2022

Přednáška Ladislava Vilímka o holocaustu v Polné

I město Polná si v květnu letošního roku připomíná smutné osmdesáté výročí deportace zdejších židovských obyvatel do sběrných a koncentračních táborů. Stalo se tak 12. května 1942, a právě v tento výroční den připravilo Městské muzeum Polná přednášku a besedu s jihlavským badatelem Ladislavem Vilímkem, jako součást větší vzpomínkové akce, k níž patří i otevření nové výstavy o polenských židech a vydání knihy Zmizelí polenští sousedé. K účasti na těchto aktivitách přizvali polenští muzejníci i členy Muzejního spolku v Třešti. Pří besedě dne 12. května 2022 Ladislav Vilímek nejprve vysvětlil, jak se on sám poprvé setkal s problematikou holocaustu, jak se seznámil s prvními tragickými osudy jihlavských židů, jak měl možnost prostudovat první písemná záznamy i poslechnout si konkrétní osobní svědectví postižených obětí, jak se dostal k rozsáhlému bádání o holocaustu a jeho následcích nejen v Jihlavě, ale i v širokém okolí. To vše položilo základy jeho mimořádně rozsáhlé databáze židovského obyvatelstva Vysočiny a jejich tragických osudů. Na závěr přidal i několik samostatných příběhů ze svého archivu. Po přednášce zodpověděl Ladislav Vilímek i dotazy z řad posluchačů.
Připomeňme, že deportace třešťských židů se odehrála pouhé dva dny po té polenské, tedy 14. května 1942.