11.9.2022

Hrobka Sternbachů ve Starém Městě pod Landštejnem

Sobotní výlet třešťského muzejního spolku 3. září 2022 do České Kanady měl svůj hlavní cíl ve Starém Městě pod Landštejnem, kde se konečně po několikaletém úsilí podařilo domluvit s místním kostelníkem a varhaníkem Pavlem Šulou zpřístupnění hrobky třešťské baronské rodiny Sternbachů. Jak se na místě třešťští muzejníci dozvěděli, byli za celu dosavadní existenci hrobky prakticky jedinými zájemci o její prohlédnutí. Krom návštěvy hrobky a její důkladné fotografické zdokumentování umožnil pan Šula muzejníkům i prohlídku starobylého kostela Nanebevzetí Panny Marie z přelomu 15. a 16. století, sakristie kostela i šlechtické oratoře. Po polední přestávce a obědě v penzionu Adria II podnikli muzejníci pěší výlet k trojmezenskému kameni na hranicích Čech, Moravy a Dolního Rakouska. Závěrečným bodem programu byla návštěva technické památky – vodní pily v Peníkově. Při výkladu si vyslechli celou genezi historického vývoje pily v minulých stoletích, její zanedbání a devastaci v letech totality až po záchranu a znovuvzkříšení zásluhou řady nadšenců a odborníků na přelomu nového tisíciletí. Po zasvěceném a místy i velice odborném technickém výkladu spustil správce vodní pohon pily a předvedl celý mechanismus při práci. Před odjezdem si mohli ještě návštěvníci zakoupit velice chutné výrobky přilehlé místní kozí farmy.