7.1.2023

Vlastivědná vycházka: Hodice a okolí

Během sobotního odpoledne 5. listopadu 2022 uskutečnil třešťský muzejní spolek několikrát již odloženou vlastivědnou vycházku s Ing. Petrem Jiříčkem po obci Hodice a přilehlém okolí, kde se v minulosti nalézaly hlavní osídlovací objekty zdejší oblasti. Při úvodním setkání na hodické návsi shrnul Ing. Jiříček stručně průběh nejstaršího osídlování lokality, a pak se výprava vydala do terénu. Nejprve účastníci vystoupali na Vackův kopec, kde se měla dle předpokladu historiků nalézat původní středověká tvrz pánů z Hodic. Odtud při pohledu do okolní krajiny vysvětlil Ing. Jiříček průběh středověkého osídlování a budování rybníků, objektů na vodotečích či přístupových cest. Po návratu do Hodic se celá výprava přesunula pod lesnatý kopec Hamr v blízkosti vsi Třeštice, a tam přešli do terénu a vyhledali místo nejstaršího prokázané objektu – starého hamru na Třešťském potoce. Současně s pomocí historických map lokalizovali dávné zaniklé rybníky i kutiště železné rudy pro provoz hamru. Odtud výprava přejela k okraji lesa Kratizna, a tam došla ke staré hájovně, jež bývala původně selským dvorem a ovčínem. Pak dále muzejníci pokračovali k lesní vyvýšenině Hradisko, jež přestavovalo nejstarší sídelní objekt kraje. Hledání kamenných pozůstatků dávno zaniklé stavby však nepřineslo žádný konkrétní nález v podobě označeného nebo opracovaného kamene. V rychle nastupujícím soumraku pak byla vlastivědná expedice ukončena.