7.1.2023

Nová expozice betlémů

Slavnostní vernisáží byla v neděli 18. prosince 2022 v podvečer veřejnosti zpřístupněna nová expozice třešťských betlémů v přízemí Schumpeterova domu. Dosavadní sídlo třešťských betlémářů zde bylo rozšířeno o prostory někdejší kavárny, která již před časem ukončila svou činnost. Po náležitých stavebních úpravách nově získaných místností mohli betlémáři nainstalovat několik dalších betlémů ze soukromých majetků a zvětšit tak své dosavadní výstavní prostory více než dvojnásobně. Dotační finance navíc umožnily přidat k výstavě i malý kinosál, kde promítaný dokument Rok betlémáře, který seznamuje návštěvníky se stavbou betlémů. Při úvodní slavnosti o celém projektu promluvila místostarostka Ing. Eva Požárová a současně poděkovala místním betlémářům za přípravu a instalaci rozsáhlé výstavy dalších betlémů. Po ní promluvil pochvalně o betlémářské činnosti i místní farář Martin Mokrý. Na prohlídku nové expozice byli přizváni i členové Muzejního spolku v Třešti, kteří zde pak rádi ocenili úspěšnou práci kolegiálního zájmového sdružení.