11.9.2022

Prohlídka hradu Kámen

Návštěvu a prohlídku pamětihodností obce Kámen na Pelhřimovsku v sobotu 25. června 2022 organizačně připravil Jan Morkus ml. ve spolupráci s vedením pelhřimovského muzea. Třešťští muzejníci se nejprve shromáždili na okraji obce u kaple Panny Marie Bolestné, kde je očekával ředitel pelhřimovského muzea Mgr. Ondřej Hájek. Ten je pak uvedl do nově nákladně zrestaurované kaple, která je zatím veřejnosti uzavřena, a tam podal zevrubný výklad historie kaple a její renovace, popis uměleckých děl v kapli umístěných a vyložil i dějiny rodu Malovců z Malovic. Potom se muzejníci přesunuli k hradu Kámen, kde se jim již věnovala správkyně hradu ing. Zlata Vobinušková, která je provedla místnostmi s historickým mobiliářem z dob majitelů hradu, kde převládali lovecké potřeby a trofeje, ale také standartní obytná výbava jednotlivých pokojů. V rytířském sále byli hosté již očekáváni dobovým zbrojnošem, který jim předvedl historické zbraně a nabídl i pokus s nimi manipulovat. Prohlédnuto bylo i sklepení s lapidáriem, a nakonec i výstava starých a unikátních motocyklů ze sbírek Národního technického muzea.

K obědu si muzejníci vybrali pivovarskou restauraci v nedaleké Kamenici nad Lipou. Závěr výletu proběhl krátkou procházkou po městečku Kamenice s jeho pěkným zámkem a zámeckým parkem, kde se nalézá staletá lípa, která dala obci i jméno.