23.10.2022

Den památek v Jemnici

O druhém zářijovém víkendu proběhla v Jemnici akce zpřístupněných památek a předseda tamního muzejního spolku Antonín Podhrázký pozval k návštěvě i třešťské muzejníky. Zástupci spolku proto Jemnici navštívili v neděli 11. září a mohli si tak prohlédnout jinak nedostupné jemnické památkové objekty. Nejprve navštívili zámek za doprovodu někdejšího zaměstnance armády, která v totalitní éře v zámku sídlila. Zde se doslechli a mohli i na vlastní oči přesvědčit o náročné rekonstrukci zámeckých interiérů, zejména bohaté štukové výzdoby, která nyní probíhá a údajně si vyžádá celkové finanční náklady až jedné miliardy korun. Následovala prohlídka kostela svatého Stanislava na náměstí. Dalším navštíveným místem byl starobylý kostel svatého Víta s kapistránskou lípou a podzemím bývalého františkánského kláštera. Zde se setkali s předsedou Podhrázkým a mohli projednat i možnosti návštěvy jemnických muzejníků v Třešti 27. 9. 2022. Po krátké zastávce v turistickém infocentru se třešťští zástupci přesunuli do jemnické části Podolí, kde byl otevřen kostel svatého Jakuba a na hřbitově si prohlédli též náhrobky od jemnického sochaře Jaroslava Šlezingera. Posledním navštíveným objektem pak byla hrobka rodiny Pallaviciniů, která po značné devastaci v nedávných letech, prochází rozsáhlou rekonstrukcí. I přes veškeré restaurátorské úsilí je stav této impozantní stavby z roku 1902, která je nyní majetkem města Jemnice, více než neutěšený.