7.1.2023

Den válečných veteránů 11. listopadu

Třešťský muzejní spolek se rozhodl pietně uctít památku vojáků padlých v První světové válce, k čemuž je určen Den válečných veteránů – 11. listopadu, tedy v den, kdy skončila První světová válka. Válka, která začala 28. července 1914, trvala čtyři a čtvrt roku a jejím výsledkem bylo zcela nové rozložení sil v Evropě i ve světě. První světová válka skončila podpisem příměří právě 11. listopadu 1918. Tehdy se k jednání o příměří mezi Německem a Dohodou 11. listopadu 1918 v železničním vagonu v lese na stanici Rethondes u Compiegne sešly delegace vedené německým státním tajemníkem Matthiasem Erzbergerem a francouzským vrchním velitelem maršálem Ferdinandem Fochem. Ráno v 5:05 hodin byl podepsán dokument, který stanovil, že od 11:00 hodin 11. listopadu 1918 zavládne na frontách příměří. Smlouva znamenala pro Německo územní ztráty, odebrání kolonií, dočasné obsazení Porýní, zákaz spojení s Rakouskem, přísná vojenská omezení a vysoké reparace.
Delegace třešťského muzejního spolku proto v pátek 11. 11. 2022 v 11 hodin u pomníku padlých vojáků z Třeště zapálila svíčky a připomenula si tak tuto významnou událost.