23.10.2022

Přednáška Ing. Jiříčka o historii Hodic

Pro zájemce o historii obce Hodic připravil Muzejní spolek v Třešti a třešťské muzeum na páteční podvečer 14. října 2022 poučnou přednášku badatele a hodického rodáka Ing. Petra Jiříčka Ph.D. ve schůzovním sále Schumpeterova domu. Ing. Jiříček při svém vystoupení vlastně přiblížil svou badatelkou práci při sestavování obsáhlé publikace „Hodice, historie obce a šlechtického rodu“, která vyšla v roce 2020. Jelikož se hlavní specializací autora stalo období středověku, ve své přednášce, spojené i s promítáním obrázků, se Petr Jiříček rovněž zaměřil na středověk. Na úvod pohovořil o prvních sídelních lokalitách a jejich proměnách, včetně hodické tvrze, které položily základ dnešních Hodic. V další části přednášky se pak věnoval slavnému šlechtickému rodu pánů z Hodic. Poukázal zejména na významné pokračovatele rodu v pozdějších dobách, kdy již sídlili na jiných místech než v Hodicích. Zmínil osobnosti Hodických z řad církevních i vojenských hodnostářů, a tak rozšířil informace i nad rámec své knihy. Také pohovořil o svých pátráních a zajímavých nálezech nejen v archivech, ale i v terénu hodického katastru. Po skončení přednášky podiskutoval na přednesené téma s posluchači, mezi nimiž byla i řada hodických občanů. Závěrem programu nabídl Ing. Jiříček zájemcům poznávací vycházku po obci Hodicích i nejbližší krajině s prohlídkou dostupných památek na minulost obce.